10 európskych akcií s vysokým výnosom

Akcie Dividendy Európske akcie Financie Reality Telekomunikácie Verejné služby

Prvá časť

Hľadáte ďalšie príjmy v tomto prostredí s nízkym úrokom? Zoznámte sa s týmito 10 európskymi akciami s vysokými výnosmi, ktoré odmenili svojich akcionárov zvyšovaním dividend najmenej 10-timi a viac rokmi po sebe.

Európska dividenda

V Európe sa spoločnosti viac zameriavajú na vyplácanie určitého percenta zo svojich ziskov ako dividend. V USA majú spoločnosti väčšinou dividendovú politiku zameranú na po sebe nasledujúce roky zvyšovania dividend. Spoločnosti v Európe, ktoré vyplácajú štvrťročné dividendy, sú zriedkavé. Konečná alebo predbežná dividenda na odmeňovanie akcionárov je bežnejšia. Štandardné je vyplácanie dividend raz alebo dvakrát ročne. Pre investorov je ťažšie zistiť rôzne zrážkové dane z dividend a procesy spätného získavania.

Pre získanie ročného príjmu pre váš odchod do dôchodku je vysoký výnos zaujímavý, ale majte na pamäti výnosovú pascu.

Vybrali sme pre vás 10 európskych akcií s vysokým výnosom a s dividendovým výnosom vyšším ako 3,5%, ktoré boli schopné zvýšiť svoje dividendy najmenej 10 po sebe nasledujúcich rokov.

10 európskych akcií s vysokým výnosom

Tu je náš výber 10 európskych akcií s vysokým výnosom, ktoré stoja za zváženie v portfóliu výnosových dividend a ktoré sú dobrým východiskovým bodom pre ďalšiu analýzu pre každého investora pre rast dividend.

zdroj: moneyinvestexpert.com

Klepierre SA (LI:EPA)

Výnos z dividend: 11,5%
Sektor: nehnuteľnosti
Zvyšovanie dividend v rokoch: 10
Výplatný pomer: 44,5%
Priemerný rast dividendy za 5 rokov: 6,6%

päťročný graf Klepierre, zdroj: GOOGLE

Klepierre je európskym lídrom v oblasti nákupných centier a kombinuje zručnosti v oblasti rozvoja, nehnuteľností a správy aktív. Portfólio spoločnosti je ohodnotené na 22,8 miliárd eur (dáta z 30. júna 2020 ) a zahŕňa veľké nákupné centrá v 12 krajinách kontinentálnej Európy, ktoré ročne navštívia 1,1 miliardy návštevníkov. Rovnako ako mnoho európskych realitných spoločností, aj Klepierre mala poklesy v dividendách v roku 2020 (kvôli COVID-19) z približne 32 eur na 19 eur. Pokles ceny tiež vysvetľuje súčasný vysoký dividendový výnos.

Enagas (ENG:BME)

Výnos z dividend: 8,8%
Sektor: verejný sektor
Zvyšovanie dividend v rokoch: 21
Výplatný pomer: 95,2%
Priemerný rast dividendy za 5 rokov: 4,1%

päťročný graf Enagas, zdroj: GOOGLE

Enagas, S.A. sa zaoberá vývojom, prevádzkou a údržbou plynárenských infraštruktúr v Španielsku, Mexiku, Čile, Peru, Albánsku, Grécku, Taliansku a Spojených štátoch. Spoločnosť prevádzkuje približne 11 000 kilometrov plynovodov, 19 kompresorových staníc a 6 medzinárodných spojení. Spoločnosť Enagas, S.A. bola založená v roku 1972 a ústredie má v Madride v Španielsku.

Red Eléctrica Corporación (REE:BME)

Výnos z dividend: 6,5%
Sektor: verejný sektor
Zvyšovanie dividend v rokoch: 22
Výplatný pomer: 78,9%
Priemerný rast dividendy za 5 rokov: 7,0%

päťročný graf Red Electrica Corporacion, zdroj: GOOGLE

Red Eléctrica Corporación, S.A. prenáša elektrinu a prevádzkuje a spravuje prenosovú sieť pre elektrickú sústavu v Španielsku atiež na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť bola založená v roku 1985 a jej hlavné sídlo je v španielskom Alcobendas.

Legal & General Group Plc (LGEN:LON)

Výnos z dividend: 6,4%
Sektor: finančné služby
Zvyšovanie dividend v rokoch: 11
Výplatný pomer: 81%
Priemerný rast dividendy za 5 rokov: 8,9%

päťročný graf Legal General Group, zdroj: GOOGLE

Legal & General Group Plc predáva poistné produkty a ďalšie finančné služby – transakcie v oblasti životného poistenia a dlhodobého sporenia, správy investícií a všeobecného poistenia a zdravotníctva. Spoločnosť bola založená v roku 1836 a sídli v Londýne vo Veľkej Británii.

Telenor ASA (TELNY:OTCMKTS)

Výnos z dividend: 5,9%
Sektor: komunikácie
Zvyšovanie dividend v rokoch: 11
Výplatný pomer: 97%
Priemerný rast dividendy za 5 rokov: 3,7%

päťročný graf Telenor, zdroj: GOOGLE

Telenor ASA spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pôsobí ako telekomunikačná spoločnosť na celom svete. Medzi jej hlavné produkty a služby patrí mobilná komunikácia, pevná linka a vysielacie služby. Mobilné komunikačné služby spoločnosti zahŕňajú hlasové, dátové, internetové a obsahové služby, ako aj vybavenie zákazníkov a zasielanie správ. Spoločnosť Telenor ASA bola založená v roku 1855 a jej ústredie je v nórskom Fornebu.

Zdroj: moneyinvestexpert

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár