10 poznámok k nástrahám špekulácie na trhoch

Akcie Dividendy Zaujímavosti

1.  Veľká časť špekulantov z radov verejnosti nakupuje, keď sú ceny v rámci daného cyklu na vrchole, zatiaľ čo predáva, keď sú ceny veľmi nízko.

2. Je potrebné si uvedomiť, že vysoké nominálne zisky špekulantov  sú pri malom počiatočnom kapitále veľmi vzácne a bývajú vecou náhody a šťastia.

3. Aby človek na finančných trhoch došiel k racionálnym úvahám, musí svoju myseľ oprostiť od túžby po rýchlom a ľahkom zbohatnutí.

4. Jednou z najväčších chýb, ktorých sa špekulanti dopúšťajú, je, že aktuálne podmienky považujú za trvalé. Nerozhodujú sa na základe očakávaného vývoja, ale súčasného stavu.

5. Úspešná špekulácia podnecuje k ďalšej špekulácii. Skrutkovanie špekulácií stále vyššie ale väčšinou končí hlbokou stratou.

6. Neočakávané obraty sú na trhoch bežné a nie je možné ich predvídať. Jedinou účinnou obranou je dostatočná finančná rezerva.

7. Zmena trhovej ceny často nevypovedá nič o zmene vnútornej hodnoty daného aktíva a môže byť len prechodnou záležitosťou.

8. Rýchle zisky bývajú dielom náhody a sú nebezpečné v tom, že v špekulantoch živia falošný pocit, že sú schopní vidieť ďalej ako ostatní.

9. Za väčšinou strát stoja chyby plynúce z chamtivosti a strachu . Pokiaľ k nim pridáme ešte ignoráciu, je diabolská trojica kompletná.

10. Cena nie je to isté čo ocenenie. Špekulanti nakupujúci len na základe nominálnych cien môžu „za málo“ nakupovať aj mimoriadne drahé tituly.

Zdroj: investicniweb

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár