10 REIT firiem, ktoré musíte vlastniť v budúcom desaťročí – druhá časť

Americké akcie Dividendy Reality Zdravotníctvo

Ventas Inc.

Ventas (VTR:NYSE) je dominantný zdravotnícky REIT, cena akcií sa po oznámení výsledkov za Q3 2019 prepadla o viac ako 21%. Vedenie v správe uvádza, že výnos v segmente SHOP (senior housing operating properties = bývanie pre seniorov) klesol o 5% na základe SS NOI (net operating income = čistý prevádzkový príjem). Pritom SHOP segment predstavuje 25% príjmov firmy – je to najslabší článok firmy a tiež hlavným dôvodom, prečo sa rastový potenciál spoločnosti spomalil.

Celkovo firma Ventas vykázala kladný rast SS NOI za Q3 2019 a to vďaka dobrým výsledkom v trojnásobne čistým nájomným a zdravotníckych kanceláriách (triple-net lease and medical offices). Odhad vedenia pre rok 2019 však klesol na -6% rast FFO a očakáva sa, že v roku 2020 bude stagnovať. Vedenie firmy tiež znížilo odhad pre celoročnú výšku FFO na akciu – nový rozsah je 3,81 až 3,85 dolárov.

Napriek tomu je tu niekoľko dôvodov, prečo možno očakávať, že firma bude v nasledujúcich rokoch opäť rásť:

Ventas má obrovskú výhodu v nákladoch na kapitál, zadlženie vo výške 5,9 (priemer sektoru je 6,2), úrokové krytie 4,3 (priemer sektoru 3,1) a veľmi vysoké úverové ratingy (BBB + od S&P).
Firemné súvaha je najlepšia v odbore. Vďaka tomu bola firma nedávno schopná predať 11-ročné dlhopisy s úrokom vo výške 3% a refinancovať už tak lacný dlh s 4,25% úrokmi.

päťročný graf Ventas Inc., zdroj: GOOGLE

Firma má veľkú výhodu vo veľkosti, môže tak využiť svoje nízke náklady na kapitál na dosiahnutie výnosov pre svojich akcionárov. Za posledné desaťročie spoločnosť vykázala ročné výnosy vo výške 8,1%. Od svojho IPO firma každoročne vygenerovala návratnosť okolo 18,7%.

Celkovo sa tak zdá, že firma je dnes v oveľa lepšom stave, než bola pred 10 rokmi. A to preto, že oddelila svoju časť kvalifikovaných ošetrovateľských nehnuteľností (skilled nursing assets), aby sa zamerala na viac defenzívne odvetvia, ako je MOB a biológie (life science).

Krátkodobé vyhliadky rastu síce nie sú priaznivé. Analytici predpokladajú rast FFO na akciu v roku 2020 o -3% a v roku 2021 o 3%. Celkovo by tak v budúcom desaťročí mohla spoločnosť byť schopná svoje príjmy normalizovať a dosiahnúť ročného rastu o 5%.

Cena: 58,8 dolárov
P / FFO: 15,34
Výnos z dividend: 5,39%
Výplatné pomer: 83% (na základe FFO)
S & P: BBB +
2019 celkový výnos: 4%
Odhad FFO 2020 na akciu: -3%
Odhad FFO FFO na akciu: 3%

Simon Property Group Inc.

Spoločnosť Simon Property (SPG:NYSE) je REIT firma fungujúca v dnes zatracovanej oblasti nákupných centier. Ako ale ukazujú posledné výsledky, tak apokalypsa sa v retail sektore tak úplne nekonná. Áno, niektorí obchodníci (retail nájmci) pokračujú v uzatváraní obchodov, ale predpovedaná katastrofa zatiaľ nikde. Uzatváranie obchodov v nákupných centrách prestavuje pre mall REIT firmy riziko v súvislosti s riadením kapitálu a skutočnosťou, že výplatný pomer niektorých z týchto firiem vyrastie na únosnú hranicu, takže by sa dividendy mohli ocitnúť v ohrození a firmy nebudú mať toľko kapitálu na opravy a znovu- prenájom uvoľnených nehnuteľností.

Firma Simon Property má neuveriteľnú výhodu z rozsahu, čo jej zabezpečí dobré výsledky aj v budúcnosti. Firma vlastní alebo má podiel v 233 maloobchodných nehnuteľnostiach, vrátane nákupných stredísk, prémiových predajniach – to predstavuje 191 miliónov štvorcových stôp v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Navyše portfólio najlepších nájomcov spoločnosti generuje ročné maloobchodné tržby vo výške viac ako 60 miliárd dolárov. Aj keď možno v roku 2020 očakávať ďalšie zatváranie predajní, tak ale firma má zodpovedajúcu diverzifikáciu, ktorá jej pomôže toto riziko znížiť.

päťročný graf Simon Property Group Inc, zdroj: GOOGLE

Súvaha spoločnosti je tiež silná = peňažné likvidita vo výške 7 miliárd dolárov a viac ako 1,5 miliardy dolárov voľného peňažného toku (free cash flow), ktorý firme zostane po výplate dividendy. Spoločnosť má vyčlenených 1,8 miliardy dolárov na prestavby – u ktorej vedenie očakáva, že vygenerujú 8% návratnosť investícií a ďalších 5 miliárd dolárov v projektoch, ktoré by mali generovať návratnosť 7-8%.

Je teda vysoko pravdepodobné, že Simon Property v budúcom desaťročí uzavrie niekoľko akvizícií a fúzií. Meno možné pre akvizíciu, ktorá sa dnes ponúka je napr. Firma Macerata (MAC), ale aj CBL & Associates (CBL) alebo Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PEI).

Akcie sa v čase písania článku obchodujú za cena 144,8 dolárov s P / FFO pomerom vo výške 12. Dividendový výnos je 5,7%. A analytici predpovedajú rast FFO na akciu na rok 2020 o 5% a pre rok 2021 o 4%.

Cena: 144,82 dolárov
P / FFO: 12,06
Výnos z dividend: 5,73%
Výplatné pomer: 69% (na základe FFO)
S & P: A
2019 celkový výnos: -6,4%
Odhad FFO 2020 na akciu: 5%
Odhad FFO 2021 na akciu: 4%

Digital Realty Trust Inc.

Digital Realty (DLR:NYSE) je REIT firma investujúca do dátových centier. Akcie od roku 2013 vykázali ročnú návratnosť vo výške 20,6%. Od svojho IPO v novembri 2004 firma vygenerovala ročný návratnosť vo výške 9,8%. A od konca finančnej krízy 11,8% ročne. Firma investuje tiež do veží pre mobilných operátorov a priemyselných nehnuteľností.

Za rok 2019 firma vygenerovala o niečo nižší celkový výnos vo výške 16,4% a to vďaka nedávnej správe o spojení s firmou InterXion Holding (INXN) – holandská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií. Aj keď sa to zdá ako vysoko strategické a portfólio doplňujúce transakcie, tak je vždy nutné zvážiť integračné riziká. Transakcia za 8,4 miliárd dolárov má byť uskutočnená výmenou akcií (stock-for-stock). Po ukončení bude firma INXN vlastniť približne 20% kombinovanej spoločnosti a akcionári Digital Realty budú vlastniť zvyšných 80%.

päťročný graf Digital Realty Trust Inc., zdroj: GOOGLE

Hoci rast príjmov by mohol byť v najbližších niekoľkých štvrťrokoch náročný, v dôsledku postupujúcej integrácie, tak vo výsledku by mala byť firma Digital Realty byť v lepšej pozícii, aby mohla zarábať na priaznivých rastových podmienkach v celej Európe. Táto dohoda by mala byť uzavretá v priebehu roka 2020 a preto možno optimistiky predpokladať na rok 2020 FFO vo výške 6,92 dolárov na akciu.

Analytici predpovedajú rast FFO na akciu v roku 2020 o 2% a rast v roku 2021 o 7%. Digital Realty vypláca štvrťročnú dividendu vo výške 1,08 dolárov za akciu, teda 4,32 dolárov ročne. A očakáva sa, že bude pokračovať vo veľmi konzistentnom rekordnom raste dividendy, ktorý začal v roku 2015, od kedy firma každoročne dividendu zvyšuje. Akcie sa dnes obchodujú za 128,2 dolárov s násobkom P / FFO vo výške 19,3. Dividendový výnos je 3,3%, čo je trochu viac ako u spoločnosti CONE. Akcia by mala generovať okolo 12-14% ročnej návratnosť.

Cena: 128,26 dolárov
P / FFO: 19,36x
Dividendový výnos: 3,37%
Výplatné pomer: 65%
S & P: BBB
2019 celkový výnos: 16,4%
Odhad FFO 2020 na akciu: 2%
Odhad FFO 2021 na akciu: 7%

ročný graf Federal Realty Investment Trust, zdroj: GOOGLE

Federal Realty Investment Trust

Federal Realty (FRT:NYSE) sa môže pochváliť najdlhšou dividendovou históriou v REIT sektore. Spoločnosť zameriavajúca sa na nákupné centrá vyplatila a zvýšila svoju dividendu už neuveriteľných 52 rokov v rade. A nie je pochýb, že v firma v nastavenom kurze bude ďalej pokračovať.

Federal Realty má pôsobivé portfólio aktív, ktoré zahŕňa 105 veľmi dobre situovaných nákupných centier. Celkovou prenajímateľnou priestor je o rozlohe 24 miliónov štvorcových stôp v niektorých z najľudnatejších, najrýchlejšie rastúcich a najbohatších miest v Amerike. Vlastní tiež takmer 2700 bytových jednotiek. To všetko dokopy dáva firme obrovské výhody z rozsahu.

25 najväčších nájomcov tvoria 27% príjmov z prenájmu a patrí medzi najsilnejšie a najrýchlejšie rastúcich maloobchodníkov v Amerike. Spoločnosť Federal Realty má tiež pôsobivú súvahu, sa zadlžením len 4,3. To je jedna z najnižších hodnôt v REIT sektore.

To firme dovoľuje si požičiavať s priemernou úrokovou sadzbou vo výške len 3,8% na 11 rokov – čo navýši ziskovosť renovačných projektov. Nedávno spoločnosť predala 100 miliónov dolárov v 10 – ročných dlhopisoch s úrokovou sazbou iba 2,7%. To ukazuje silu firemné súvahy s ratingom A a z dlhodobého výhľadu znížiť úrokové náklady.

Na rok 2020 analytici predpovedajú rast FFO na akciu vo výške 3% a pre rok 2021 rast vo výške 5%. Vzhľadom k súčasnej cene vo výške 129,81 dolárov, pomeru P / FFO vo výške 19,8 a dividendovému výnosu 3,24% by mohla firma v najbližších rokoch generovať návratnosť v rozmedzí 10% -12% ročne.

Cena: 129,81 dolárov
P / FFO: 20,56
Výnos z dividend: 3,24%
Výplatné pomer: 65%
S & P: A-
2019 celkový výnos: 12,6%
Odhad FFO 2020 na akciu: 3%
Odhad FFO 2021 na akciu: 5%

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu

Ohodnoť článok

Pridaj komentár