10 spoločností, ktoré pravdepodobne budú dividendovými aristokratmi do roku 2050

Akcie Americké akcie Dividendy Ekonomika Financie

Investori majú dividendy veľmi radi a to hneď z niekoľkých dôvodov. V priebehu času sa výplaty dividend ukázali ako významná súčasť celkových výnosov akciového trhu. Je to tak preto, že keď ceny akcií klesajú, dividendy poskytujú skutočný výnos a cennú a bezpečnú rezervu a tým pomáhajú obmedziť negatívny vývoj. A keď ceny akcií rastú, dividendy jednoducho zvyšujú celkové výnosy.

Navyše, keď americká ekonomika zostáva v politike nulovej sadzby Federálneho rezervného systému, výnosy je ťažké nájsť. Dividendy na akciovom trhu sú konkurencieschopné s výnosmi z cenných papierov s pevným výnosom, napríklad z dlhopisov. To znamená, že investori by sa na akciový trh mali pozerať ako na spôsob, ako dosiahnuť zisk.

Prinášame ďalších 5 spoločností, ktoré sa do roku 2050 pravdepodobne stanú dividendovými aristokratmi.

MICROSOFT (MSFT)
Výnos z dividend: 2,6%
Výplatný pomer: 53%

Microsoft je jedným z najsilnejších podnikov generujúcich hotovosť a má vynikajúcu súvahu. Je to jedna z troch spoločností v USA, ktorá má rating AAA od spoločnosti Standard & Poor’s. Spoločnosť vlastní 99 miliárd dolárov v hotovosti a krátkodobých investíciách s iba 27 miliardami dolárov dlhodobého dlhu.

ročný graf MICROSOFT, zdroj: FINANZEN100

JOHNSON & JOHNSON (JNJ)
Výnos z dividend: 2,9%
Výplatný pomer: 57%
J&J je v súčasnosti dividendový aristokrat, ktorý má viac ako 50 po sebe nasledujúcich rokov zvyšovania dividend. Do roku 2050 by tento trend mal zostať úplne nedotknutý. Je to jedna z troch spoločností v USA, ktorá má rating AAA od spoločnosti Standard & Poor’s. A má obrovský a diverzifikovaný obchodný model – približne 70% výnosov pochádza z globálnych vedúcich pozícií č. 1 alebo 2 na príslušných trhoch. Spoločnosť J&J vygenerovala v prvej polovici roka voľný peňažný tok vo výške 6,7 miliárd dolárov a do budúcnosti by mala naďalej generovať veľké množstvo peňažných tokov a mohla by tak teda ďalej zvyšovať svoju dividendu.

ročný graf JOHNSON & JOHNSON, zdroj: FINANZEN100


GILEAD SCIENCES (GILD)
Výnos z dividend: 1,7%
Výplatný pomer: 15%

Gilead má veľké množstvo nových liekov v kritických oblastiach lekárstva a chorôb, ktoré by mali podporovať budúci rast výnosov. V prvých troch štvrťrokoch roku sa zisk zvýšil o 63%. Gilead má v súvahe tiež veľmi nízky pomer výplaty a 25 miliárd dolárov v hotovosti. To by malo vydláždiť cestu na mnoho rokov rastu dividend.

ročný graf GILEAD SCIENCES, zdroj: FINANZEN100

PROCTER & GAMBLE (PG)
Výnos z dividend: 3,4%
Výplatný pomer: 67%

P&G je jednou z najväčších spoločností v oblasti spotrebiteľských spoločností. Svoju dividendu zvýšila po sebe idúcich 59 rokov a keďže má také veľké a silné portfólio produktov, mala by zvyšovať dividendy až do roku 2050 a aj ďalej. Masívne portfólio P&G zahŕňa 21 značiek, z ktorých každá generuje ročný obrat najmenej 1 miliardu dolárov.

ročný graf PROCTER & GAMBLE, zdroj: FINANZEN100


3M (MMM)
Výnos z dividend: 2,6%
Výplatný pomer: 53%

Spoločnosť 3M vyplatila dividendu už 99-tym rokom. Je to diverzifikovaný priemyselný konglomerát s veľkými podnikmi v širokom spektre sektorov. To spoločnosti zabezpečuje stabilný rast a diverzifikáciu výnosov. Za posledných päť rokov zvýšila spoločnosť 3M dividendu o 14% ročne.

ročný graf 3M, zdroj: FINANZEN100


EXXON MOBIL (XOM)
Výnos z dividend: 3,9%
Výplatný pomer: 61%
Exxon Mobil je najväčšia integrovaná energetická spoločnosť na svete. Ako taká má finančnú silu na smerovanie v zložitých podnikateľských prostrediach, ako napríklad to, čo investori zažili v roku 2015. Jej robustný cash flow a silná bilancia umožnili spoločnosti zvýšiť tento rok dividendu o 6%, zatiaľ čo iné ropné a plynárenské spoločnosti znižujú dividendy, aby zostali nad vodou.

ročný graf EXXON MOBIL, zdroj: FINANZEN100

Dividendy sú cennou súčasťou investovania do celkových výnosov. Úlohou investorov je vybrať spoločnosti, ktoré dokážu v priebehu času udržať a rozvíjať svoje dividendy. Použitím pomeru výplaty a metriky výnosu z dividend môže investor presne posúdiť, ktoré spoločnosti majú najlepšie vyhliadky na rast dividend. Z dôvodu ich nízkych výplatných pomerov, skromných výnosov z dividend a silných základných obchodných modelov má uvedených 10 akcií vynikajúcu šancu stať sa do roku 2050 dividendovými aristokratmi.

Zdroj: dividend.com

Ohodnoť článok

Pridaj komentár