10 spoločností, ktoré pravdepodobne budú dividendovými aristokratmi do roku 2050

Akcie Americké akcie Dividendy Ekonomika Financie

Investori majú dividendy veľmi radi a to hneď z niekoľkých dôvodov. V priebehu času sa výplaty dividend ukázali ako významná súčasť celkových výnosov akciového trhu. Je to tak preto, že keď ceny akcií klesajú, dividendy poskytujú skutočný výnos a cennú a bezpečnú rezervu a tým pomáhajú obmedziť negatívny vývoj. A keď ceny akcií rastú, dividendy jednoducho zvyšujú celkové výnosy.

Navyše, keď americká ekonomika zostáva v politike nulovej sadzby Federálneho rezervného systému, výnosy je ťažké nájsť. Dividendy na akciovom trhu sú konkurencieschopné s výnosmi z cenných papierov s pevným výnosom, napríklad z dlhopisov. To znamená, že investori by sa na akciový trh mali pozerať ako na spôsob, ako dosiahnuť zisk.

Výplatné pomery

Jedným z najdôležitejších finančných ukazovateľov, ktoré sa používajú na určenie, či spoločnosť môže naďalej zvyšovať svoju dividendu, je výplatný pomer. Jednoduchá rovnica: dividenda na akciu / zisk na akciu. Vyjadruje sa v percentách a informuje o tom, v akej miere sú zisky spoločnosti rozdelené akcionárom. V ideálnom prípade by investori mali hľadať spoločnosti s nízkym pomerom výplaty. Dôvodom je, že čím nižší je pomer výplaty, tým väčšia je šanca, že spoločnosť môže v budúcich rokoch zvýšiť svoju dividendu. Napríklad ideálny pomer výplaty dividend by bol 50% zo zisku alebo menej – táto úroveň umožňuje spoločnosti reinvestovať polovicu zisku späť do podnikania, pomôcť riadiť budúci rast zisku a polovicu zisku ponechať na návrat akcionárom ako dividendu.

Okrem toho by sa investor mal pozrieť na samotný dividendový výnos. Vo všeobecnosti sú akcie, ktoré majú teraz nižšie dividendové výnosy, najlepším kandidátom na zvyšovanie svojich dividend v priebehu času, pretože nerozdeľujú príliš veľa svojich výnosov. Akcie, ktoré vykazujú veľmi vysoké výnosy, sú často problémovými spoločnosťami v ťažkej finančnej situácii. Na základe toho sú toto najpravdepodobnejší dividendový aristokrati do roku 2050.

STARBUCKS (SBUX:NASDAQ)
Výnos z dividend: 1,3%
Výplatný pomer: 44%

Starbucks sa teší silnému rastu príjmov. Zisk na akciu vzrástol o 35%. Je to v dôsledku kombinácie rastúcich porovnateľných tržieb (miera predaja v obchodoch otvorených najmenej jeden rok), ktoré boli vyššie o 7%. Starbuck tiež otvára nové obchody na najvyššej úrovni. Spolu so súčasným výnosom a nízkym výplatným pomerom ponecháva teda veľa priestoru na rast dividend. Nedávno zvýšila svoju dividendu o 25%.

ročný graf STARBUCKS, zdroj: FINANZEN100


NIKE (NKE:NYSE)
Výnos z dividend: 1%
Výplatný pomer: 32%

Nike ťaží zo zdravotnošportových a wellnes trendov po celom svete. To platí najmä pre dámske oblečenie. Nízky pomer výplaty spoločnosti Nike a stabilná tvorba peňažných tokov ponechávajú dostatok priestoru na rast dividend. Zisk vzrástol o 25%, čo spoločnosti Nike umožnilo zvýšiť dividendu o 14%.

ročný graf NIKE, zdroj: FINANZEN100

DISNEY (DIS:NYSE)
Výnos z dividend: 1,3%
Výplatný pomer: 29%

Disney má rozsiahle mediálne siete, letoviská, výletné lode, filmové štúdiá a podniky zaoberajúce sa spotrebným tovarom, ktoré všetky prispievajú k rastu výnosov. Spoločnosť vlastní cenné nehnuteľnosti vo svojich obchodných segmentoch, ktoré jej dávajú veľkú cenovú silu.

ročný graf DISNEY, zdroj: FINANZEN100

APPLE (AAPL.NYSE)
Výnos z dividend: 1,8%
Výplatný pomer: 22%

Apple je jednou z najcennejších značiek na svete. Spoločnosť Apple vygenerovala hotovostný tok vo výške 70 miliárd dolárov, medziročný nárast o 40%, čo bolo spôsobené silným predajom iPhone, ktorý za rok vzrástol o 36%. Okrem toho má spoločnosť Apple v súvahe obrovské množstvo hotovosti. Držia 205 miliárd dolárov v hotovosti, krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch a dlhodobých obchodovateľných cenných papieroch.

ročný graf APPLE, zdroj: NYSE

Zdroj: suredividend

Ohodnoť článok

Pridaj komentár