10 tipov od Fidelity International pre obdobie volatility

Akcie Americké akcie Dividendy všetky články

Aký je vplyv koronavírusu na trhy, odkryjú nasledujúce mesiace. Zatiaľ trhy reagujú vysokou mierou volatility. Akciové trhy budú vždy prechádzať obdobím, v ktorom budú ceny prudko kolísať – to je úplne normálne. Dôvodom sú obvykle negatívne ekonomické správy alebo politická kríza. Je pochopiteľné, že prudké cenové výkyvy môžu prebudiť neistotu medzi investormi a motivovať ich k zmene dlhodobej stratégie a impulzívnemu predaju cenných papierov. Toto kolísanie na trhoch, čiže volatilita, máva krátky život, a také výpredaje sú predčasné. Väčšina odborníkov súhlasí – najlepšie, čo môžete urobiť počas takých psychicky náročných období na trhoch je zostať a preplávať.

Zachovajte pokoj a plánujte na dlhé obdobie

Keď investori reagujú na ekonomické, politické alebo korporátne zmeny, môžu sa objaviť výrazné cenové skoky. Reakcie trhov na takéto udalosti sú často silnejšie, než by to zodpovedalo realite. O to dôležitejšie je, aby investori zostali pokojní a nedopustili sa prehnaných reakcií. Keď pochopia, že obdobie kolísania je v dlhodobých investíciách nevyhnutné, môžu reagovať racionálne. Mali by sa zamerať na svoje dlhodobé investičné ciele, aby mohli objektívnejšie zhodnotiť krátkodobé obdobie volatility. A ak si ponecháte investície aj v obdobiach ekonomického poklesu, často zabránite stratám, ktoré by boli spôsobené predčasným predajom vašich investícií.

Riziko spojené s akciami sa obvykle dlhodobo oplatí

V porovnaní s investormi do dlhopisov sú akcionári často odmenení nadpriemerným výnosom, ktorý kompenzuje riziko, ktoré podstupujú. V tomto kontexte je dôležité povedať jasne jednu vec – riziková hodnota investície nie je synonymom jej volatility. Volatilita sa týka toho, ako dramaticky môže kolísať hodnota investície. Riziková hodnota naopak meria pravdepodobnosť straty. Hodnota akcie môže kolísať, ale z dlhodobého hľadiska sú ceny akcií určované podľa ziskov firiem. Jednoducho povedané – dokonca aj keď bude hodnota akcie krátkodobo prudko kolísať, z dlhodobého hľadiska sa môže zvýšiť jej hodnota. Investície do akcií typicky historicky prekonávajú ostatné triedy aktív upravené o infláciu.

Skúsenosti ukazujú, že trhy sa dlhodobo zotavujú zo strát

Korekcie na trhoch sú normálnou súčasťou akciového trhu. Strata 10 až 20% hodnoty akcie alebo indexu v porovnaní s predtým zaznamenaným maximom nie je neobvyklá počas dlhodobého rastu (býčí trh). Skúsenosti ukazujú, že trhy vždy boli schopné spamätať sa zo strát.

Nerozhodujte sa unáhlene o nákupe alebo predaji aktív

Investori, ktorí si investíciu ponechajú, typicky vyťažia z dlhodobého up-trendu na akciových trhoch. A naopak tí investori, ktorí často kupujú a predávajú, riskujú zníženie budúcich ziskov. Riskujú, že im uniknú trhové rally a najlepšie dni pre nákup akcií, ktoré sa často objavujú počas negatívnych fáz.

Pravidelné investovanie sa dlhodobo vypláca

Bez ohľadu na termín vašej investície stojí za to investovať pravidelne, napríklad každý mesiac alebo každý štvrťrok. Tejto stratégii sa hovorí metóda priemerných nákladov. Pri tejto stratégii sa negarantujú zisky, ani sa nechránia investície proti poklesu na trhoch, ale dôslední investori, ktorí tiež investujú počas slabých fáz na trhoch, ťažia z priaznivejších cien. To znižuje priemernú kúpnu cenu. Na klesajúcom trhu môže byť pravidelné investovanie pre investorov v určitom zmysle kontraproduktívne. Toto je však presne ten čas, kedy sa môžu uskutočniť najlepšie investície, pretože ceny aktív sú dostupnejšie a môžu sa zhodnotiť počas následného oživenia na trhoch.

Diverzifikujte svoje investície

Na nestálych trhoch nie je úplne jednoduché získať istotu, že investujete do tých správnych aktív. V prostredí trhov tohto typu sa môžu vyhliadky na úspech v rôznych sektoroch alebo na rôznych trhoch zmeniť behom malej chvíľky. Preto je veľmi riskantné obmedzovať investície na určité trhy alebo odvetvia. Aby sa kompenzovali alebo minimalizovali potenciálne straty, odporúčame čo možno najviac diverzifikovať investície. Jeden spôsob, ako dosiahnuť tento typ diverzifikácie, je prostredníctvom aktívne riadených fondov, ktoré zahŕňajú rôzne triedy aktív so zameraním na dlhodobú návratnosť. Ak tak urobíte, znamená to, že váženie rizika je strategicky riadené a upravené podľa podmienok trhov. Ďalším spôsobom, ako zmierniť riziká špecifické pre určité trhy, je investovanie v rôznych krajinách.

Investujte do etablovaných spoločností vyplácajúcich vysoké dividendy

Akcie ziskových spoločností sú obzvlášť atraktívne pre investorov, pretože vyplácajú vysoké dividendy dokonca aj počas obdobia kolísania na trhoch, a tým umožňujú stabilné príjmy. Predné globálne spoločnosti majú často lepšiu pozíciu na volatilných trhoch, pretože ich vysoké podiely im umožňujú diktovať ceny a generovať stabilnejšie príjmové toky. Firmy, ktoré podnikajú v niekoľkých oblastiach, môžu lepšie vyrovnávať efekty negatívnych regionálnych trendov.

Reinvestujte príjmy pre zvýšenie celkovej návratnosti

Môžete výrazne zvýšiť svoju dlhodobú návratnosť tak, že budete reinvestovať príjem z investícií.

Pozrite sa pozorne na trendy

Trendy ovplyvňujú skutočne každý sektor a sú aj v investíciách – napríklad nová ekonomika, odvetvia zdravotníctva a biotechnológie. V kontexte individuálnych trhových trendov bude váš manažér portfólia diverzifikovať vaše investície tak, že pre fond vyberie najsľubnejšie spoločnosti.

Zamerajte sa na aktívne investície ako na stratégiu úspechu

Najmä v časoch kolísania na trhoch majú aktívne investície výhodu oproti pasívnym fondom ETF – sú flexibilnejšie. Kým ETF fondy kopírujú index bez ohľadu na vývoj na trhoch, manažéri fondov môžu využívať lukratívne príležitosti s aktívnymi investíciami počas posunov na trhoch.

Všetky akcie, ktorým sa úspešne vyhnete, sú rovnako dôležité ako tie, ktoré vlastníte.

Zdroj: kurzy.cz

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár