10 verejne obchodovaných hedžových fondov, ktoré vyplácajú dividendy

Akcie Americké akcie Dividendy Financie Služby

1.časť

Investovanie do verejne obchodovaných hedžových fondov je pre investora skvelým spôsobom, ako dosiahnuť návratnosť prostredníctvom zhodnotenia kapitálu a vyplácania dividend vo finančnom sektore.

Tieto cenné papiere môžu investorom ponúknuť lukratívnu príležitosť využiť rastový potenciál a pritom si stále užívať prúd dividend. Pre tých, ktorí sú ochotní ponoriť sa do sveta hedžových fondov, sa niekoľko firiem prezentuje ako atraktívne investičné nástroje pre investorov s nízkym príjmom pri hľadaní potenciálne významných výnosov. Je potrebné poznamenať, že zatiaľ čo tieto spoločnosti hedžových fondov majú potenciál priniesť vysokú návratnosť investícií, môžu byť veľmi volatilné s veľkým rizikom.

Prinášame zoznam 10 najväčších verejne obchodovaných hedžových fondov, ktoré vyplácajú dividendy.

ročný graf BlackRock, Inc., zdroj: GOOGLE

BlackRock, Inc. (BLK:NYSE)

BlackRock (BLK) je jednou z najväčších a najznámejších nezávislých firiem zaoberajúcich sa správou investícií. So sídlom v New Yorku poskytuje spoločnosť BlackRock celý rad služieb v oblasti investovania a riadenia rizík. Spoločnosť investuje do celého sveta a jej klientmi sú všetci od penzijných fondov cez poisťovacie spoločnosti až po nadačné fondy a štátne investičné fondy. Okrem prevádzkovania veľkého množstva podielových fondov a produktov obchodovaných na burze je BlackRock pravdepodobne najlepšie známa svojimi skúsenosťami so správou portfólia. Spoločnosť prevádzkuje portfólio viacerých aktív pokrývajúce akcie a dlhopisy medzi ostatnými triedami aktív.

Od polovice roku 2003 spoločnosť BlackRock pravidelne vyplácala dividendy a každý rok s výnimkou roku 2009 zvyšovala svoje štvrťročné výplaty.

ročný graf Blackstone Group L.P., zdroj: GOOGLE

Blackstone Group L.P. (BX)

Blackstone (BX) je správcom súkromného kapitálu a poskytuje finančné poradenstvo svojim klientom. Bola založená v New Yorku v roku 1985. Medzi alternatívne činnosti spoločnosti BX v oblasti správy aktív patrí správa súkromných kapitálových fondov, realitných fondov, hedžových fondov, úverovo orientovaných fondov, kolateralizovaných úverových záväzkov (CLO) a samostatne spravované účty. Od 1. júla 2019 sa spoločnosť Blackstone zmenila z verejne obchodovaného partnerstva na spoločnosť.

Spoločnosť začala vyplácať štvrťročné dividendy v roku 2007, dividendy však neboli konzistentné.

ročný graf Invesco Ltd., zdroj: GOOGLE

Invesco Ltd (IVZ:NYSE)

Invesco (IVZ) je spoločnosť zaoberajúca sa správou investícií so sídlom v Atlante v Georgii. IVZ poskytuje celý rad investičných stratégií a nástrojov svojim klientom z celého sveta v oblasti retailového a inštitucionálneho majetku.

Spoločnosť vyplácala dividendy od roku 1996. Od roku 2008 po niekoľkých rokoch vyplácania polročnej dividendy zmenila plán na štvrťročné vyplácanie dividend. Od prudkého poklesu v roku 2008 postupne zvyšovala svoju dividendu.

ročný graf Lazard Ltd., zdroj: GOOGLE

Lazard Ltd. (LAZ:NYSE)

Lazard (LAZ) je spoločnosť poskytujúca finančné poradenstvo a správu aktív so sídlom na Bermude, ktorá však pôsobí v New Yorku. Bola založená v roku 1848. Segment správy aktív spoločnosti LAZ zahŕňa stratégie riadenia majetkových cenných papierov a cenných papierov s pevným výnosom a alternatívnych investičných a súkromných kapitálových fondov, ako aj správu majetku.

Spoločnosť Lazard vypláca štvrťročnú dividendu od roku 2005 a od roku 2006 zvyšuje svoje dividendy. Od roku 2012 vypláca spoločnosť každý rok aj špeciálne dividendy.

ročný graf KKR & Co. L.P., zdroj: GOOGLE

KKR & Co. L.P. (KKR)

KKR (KKR) je súkromná investičná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na nákup pákovým efektom a investíciami. So sídlom v New Yorku bola založená v roku 1976 a verejne sa s ňou začalo obchodovať v roku 2010. Spoločnosť riadi investície do rôznych tried aktív vrátane súkromného kapitálu, energetiky, infraštruktúry, nehnuteľnosti, kapitálové trhy, úverové stratégie a hedžové fondy.

KKR vypláca štvrťročnú dividendu od roku 2010, i keď jej výška bola vždy v rôzna.

Zdroj: dividend.com

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár