3M Company (MMM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Ústredie: Saint Paul, Minnesota, USA
Generálny riaditeľ: Mike Roman (1.7.2018-súčasnosť)
Dátum založenia: 13.6.1902
Spravované aktíva: 118,90 miliárd
Sektor: priemysel 
Priemysel: premiselný konglomerát
Počet zamestnancov: 95 000
Adresa: 3M Center, St. Paul, MN, 55144 – 1000, USA
Telefónny kontakt: 651 733 1110
Webová stránka: www.3m.com

Dividendový výnos: 2,90%

päťročný graf 3M, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 5,92 dolárov
Výplatný pomer: 60,21 %
Roky rastu: 62 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 1,48 dolárov
Ex dividend day: 20.5.2021
Dátum výplaty: 12.6.2021
Frekvencia: štvrťročne 

História rastu dividend: 

zdroj: seekingalpha

Profil spoločnosti 3M Company 

Spoločnosť 3M (MMM:NYSE) vyvíja, vyrába a predáva rôzne produkty po celom svete. Pôsobí v štyroch obchodných segmentoch: Safety and Industrial, Transportation and Electronics, Health Care a Consumer. Segment Safety and Industrial ponúka výrobky osobnej bezpečnosti, priemyselné lepidlá a pásky, brúsne materiály, systémy zatvárania a maskovania, trhy s elektrickou energiou, automobilový trh s náhradnými dielmi a strešné granule pre trhy s priemyslom, elektrinou a bezpečnosťou. Spoločnosť Transportation and Electronics poskytuje elektroniku, ako sú zobrazovacie materiály a systémy, riešenia elektronických materiálov; automobilový a kozmický priemysel a komerčné riešenia; pokrokové materiály a výrobky na prepravu bezpečnosti zákazníkom a výrobcom elektronických originálnych zariadení. Segment Health Care ponúka zdravotníckemu priemyslu lekárske a chirurgické potreby, výrobky na zdravie a prevenciu infekcií, starostlivosť o ústnu dutinu, oddeľovanie a čistenie, zdravotnícke informačné systémy, systémy dodávania liekov a výrobky bezpečnosti potravín pre zdravotnícky priemysel. Segment Consumer poskytuje domácnostiam, domácej starostlivosti a spotrebnej zdravotnej starostlivosti produkty, ako aj kancelárske potreby pre rôznych spotrebiteľov. Tento segment je tiež zapojený do maloobchodu s automobilovou starostlivosťou. Svoje produkty ponúka prostredníctvom rôznych elektronických obchodov a tradičných veľkoobchodov, maloobchodov, sprostredkovateľov práce, distribútorov a predajcov, ako aj priamo používateľom. Spoločnosť 3M strategicky spolupracuje s Merry Maids v oblasti upratovania domácností a spolupráca s Infectious Disease Research Institute a Duke Human Vaccine Institute na vývoji vakcíny s potenciálom poskytnúť ochranu proti viacerým variantom SARS-CoV-2. Spoločnosť bola založená v roku 1902 a jej ústredie je v St. Paul, Minnesota.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár