5 najlepších ETF na S&P 500

všetky články

Investujte do najvýznamnejšieho akciového indexu na svete

Standard & Poor ‚s 500, alebo skrátka S&P 500, je najdôležitejším akciovým indexom v USA. Wall Street je stále svetovým meradlom trhu a neoficiálnym symbolom burzy. Dá sa povedať, že S&P 500 je najdôležitejším indexom na svete.

Jednou z možností, ako špekulovať na vývoj indexu S&P 500, sú ETF, ktoré vývoj daného indexu kopírujú.

V nasledujúcom článku objavíte 10 najväčších ETF, ktoré korelujú s indexom S&P 500.

Spider – predchodca všetkých ETF

Index S&P 500 obsahuje 500 najväčších trhových registrovaných spoločností v USA. S&P 500 predstavuje približne tri štvrtiny trhovej kapitalizácie všetkých amerických spoločností. Index má teda oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu, než napríklad staršie Dow Jones Industrial Index či NASDAQ-100 index.

Index S&P 500 je „matkou všetkých ETF“. Dôsledkom finančnej krízy v roku 1987 prebehol výskum, ktorý ukázal, že efekt krachu na finančných trhoch možno zmierniť tým, že bude určitým spôsobom možné investovať vyvážene do ekonomiky ako celku.

To bolo investorom umožnené v roku 1993, kedy vznikol historicky prvý ETF – Standard & Poor ‚depozitár Receipts (SPDR) hovorovo prezývaný Spider. Tento ETF spravovaný spoločnosťou SSGA (State Street Global Advisers) kopíroval desatinu indexu S&P 500. Spider však nezostal dlho sám. Postupne vznikla celá rada ďalších ETF na index S&P 500 a aj na iné svetové indexy.

5 najlepších ETF na S&P 500

Pri výbere našich piatich favoritov medzi ETF na S&P 500 sme preferovali predovšetkým najväčšie ETF podľa objemu kapitálu amerických veľkých správcov aktív, ako sú BlackRock a Vanguard. Čo sa týka výkonu, európske ETF sa len nepatrne líšia.

Za posledné roky sa líšili len o 0,6%. Presná replikácia indexu neponúka veľký priestor pre výkonnostnú odchýlku. Ročné náklady sú tiež veľmi lukratívne, ako môžete vidieť v tabuľke nižšie.

zdroj: lynxbroker.cz

Akumulácia alebo distribúcia?

Čo je najdôležitejšie – mali by ste sa rozhodnúť, či chcete, aby vami zvolené ETF vyplácalo dividendy na štvrťročnej báze alebo vaše zisky boli akumulované – reinvestované späť.

Napríklad iShares (BlackRock ‚s ETFs) ponúka obe varianty – ETF, ktorý kumuluje dividendy aj ETF, ktorý vypláca dividendy na pravidelnej báze.

Vzhľadom k tomu, že reinvestované dividendy majú kombinujúci účinok, táto varianta je vhodná pre dlhodobých investorov, ktorí chcú držať pozíciu po dobu desiatich rokov a dlhšie. Ak sa však pozeráte po pravidelnom pasívnom príjme, uspokojíte sa skôr sa štvrťročnou výplatou dividend.

Sektorové ETF na S&P 500

Rovnako ako u väčšiny hlavných indexov má index S&P 500 taktiež Subindex, ktorý agreguje akcie uvedené v indexe. Pre skúsených investorov toto otvára veľké možnosti, pretože pri podrobnejšej analýze, môžete dosiahnuť lepšie výsledky než u celkového základného indexu, v ktorom sa kombinujú všetky priemyselné odvetvia, vrátane tých, ktoré v súčasnej dobe neprosperujú.

Ak sa chcete zamerať na určitý sektor, môže vás nasmerovať tabuľka nižšie. Tu sme uviedli niektoré príklady, ktoré spustila spoločnosť iShares.

zdroj: lynxbroker.cz

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár