5 tipov ako investovať nielen v čase krízy

Akcie Americké akcie Dividendy Ekonomika Financie Zaujímavosti

Vzhľadom k mimoriadnym okolnostiam sa môže zdať, že v oblasti investícií sa objavuje stále viac otázok a žiadne záruky. Stále ale platí, že investovanie je jedna z možností, ako si zabezpečiť stabilný príjem. Do čoho, v čase spomalenia ekonomiky, investovať a akých základných pravidiel sa držať?

1. Nízke riziko

Pri investíciách platí jednoduchá úmera – čím menšie riziko, tým nižšie výnosy. V prípade spomalenia ekonomiky ale nie je v oblasti investícií vhodná doba na experimentovanie. Preto platí, že tou najlepšou stratégiou je bezpečný prístup, kedy nebudeme preberať žiadne významné riziká. To zahŕňa zamedzenie investícií do spoločností, ktoré sú vysoko zadlžené alebo špekulatívne. Naopak by investície mali ísť do spoločností s dobrým cash flow a nízkym zadlžením, a to v oblastiach, ktoré budú fungovať bez ohľadu na finančnú situáciu, prípadne necyklických priemyselných odvetví (potraviny, kozmetika, a pod.). Nízke riziko predstavuje aj investície do konzervatívneho podielového fondu, kde je veľmi malá šanca, že sa „spálite“.

2. Diverzifikácia

V prípade investovania je vhodné mať kapitál rozložený a nevsádzať na jednu kartu. Môže sa jednať o diverzifikáciu naprieč odvetvím, ktorá vás ochráni pred stratou, ak určitý výrobok stratí hodnotu. Rovnako dôležitá je diverzifikácia naprieč triedami aktív. V rámci diverzifikácie sa podielové fondy zameriavajú na akciové či dlhopisové tituly, iné typy zase na reality aj komodity ako drahé kovy, energia, poľnohospodárstvo a mnoho ďalších. „Diverzifikovať je vhodné nielen typovo, ale aj časovo a geograficky. Prínosy takéhoto nastavenia investícií a podnikania sa vždy najviac ukážu práve v ťažkých obdobiach, keď je práve diverzifikácia portfólia jedným z účinných spôsobov riadenia volatility,“ hovorí Filip Navrátil zo spoločnosti Europa Investment Property.

3. Dlhodobosť

Dlhodobé investície sú odolnejšie voči výkyvom na finančných trhoch. Aj tento typ investície môže kolísať, ale z dlhodobej perspektívy sú dočasné výkyvy nepodstatné. V priebehu dlhodobého investovania môžu ceny síce kolísať, ale pri bližšom skúmaní zistíte, že ceny sa v dlhodobej krivke pohybujú nad infláciou. Vhodný investičný horizont je desať rokov a viac, kedy sa môže prejaviť takzvané zložené úročenie. To znamená, že v priebehu investície získavame úrok nielen z pôvodného vkladu, ale aj úroky z pripísaných úrokov.

4. Investície hmotného charakteru

Z psychologického pohľadu sú ľudia v čase spomaľovania ekonomiky otvorenejší investíciám hmotného charakteru v podobe nerastných surovín i nehnuteľností. Investície do nehnuteľností nie sú predmetom rýchleho zbohatnutia, ale môžu priniesť stabilný príjem v niekoľkých jednotkách percent ročne, pretože sú menej citlivé na kolísanie hodnoty a výnosovú mieru. Nehnuteľnosti sú tak zaujímavou protiinflačnou investíciou, pretože v okamihu, keď významnejšie rastie cenová hladina, rast cien nehnuteľností spravidla túto infláciu prekoná. Aj v prípade nehnuteľností je dobré myslieť na diverzifikáciu portfólia a rozložiť investície do rôznych oblastí – ubytovacie zariadenia, apartmány, hotely, kancelárie a pod. „Spomalenie ekonomiky v oblasti realít zároveň môže mať pre investorov pozitívny efekt, kedy developerské firmy môžu stavať za ceny v kríze, čiže lacnejšie a odovzdávať k užívaniu nájomníkom aj majiteľom budú po kríze,“ dopĺňa Filip Navrátil.

5. Pravidelnosť

Pravidelná investícia, ktorú umožňujú napríklad podielové fondy, dokáže v priebehu času vyrovnať výkyvy spôsobené premenlivosťou kapitálových trhov. Poklesy cien sú tak pri pravidelnom investovaní po čase kompenzované rastom. V čase spomalenia ekonomiky sa investície môže vyplatiť, pretože poklesy v počiatočnej fáze investovania sú obvykle vystriedané rastom hodnoty v ďalších fázach a pozitívny príspevok reinvestovaných ziskov pri pravidelnom a dlhodobom investovaní rastie. Po určitom čase, niekedy už po prvom roku, dochádza navyše v prípade pravidelných investícií k odpusteniu či zníženiu vstupných poplatkov.

Zdroj: finparada

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár