7 penny stock, ktoré vyplácajú dividendy

Akcie Americké akcie Banky Dividendy Služby Technológie

Druhá časť

Čo sa týka trhu cenných papierov, ak je konkrétny sektor alebo odvetvie slabé, môžu dokonca klesnúť akcie aj dobrých spoločností.

Jedným zo signálov sily spoločnosti je schopnosť a možnosť vyplácať dividendy. Ak to robia, zvyčajne to znamená, že fungujú aj so ziskom. Je to ich voľba, pretože spoločnosť by mohla peniaze použiť na ich opätovné investovanie do podnikania. Namiesto toho podporujú dividendy.

Výplata dividend je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov. Spoločnosti vyplácajú rovnakú dividendu bez ohľadu na cenu, za ktorú sa s akciami obchoduje. To znamená, že keď cena akcie klesne, výnos z dividendy sa zvýši.

Týchto sedem spoločností bolo nie vždy obchodovaných ako “centové akcie” tzv. penny stocks. Ich ceny akcií boli kedysi oveľa vyššie ako teraz. Ako uvidíte, všetky stratili za relatívne krátke obdobie značnú hodnotu.

Ale naďalej vyplácali dividendy svojim akcionárom. To by mohol byť signál, že budú schopní veci otočiť. Ceny ich akcií môžu nakoniec dosiahnuť úrovne, za ktoré obchodovali.

  • NL Industries (NYSE: NL)
  • Nordic American Tankers (NYSE: NAT)
  • NGL Energy Partners (NYSE: NGL)
  • Franklin Street Partners (AMEX: FSP)
  • VEON Ltd (NASDAQ: VEON)
  • Mitsubishi Financial Group (NYSE: MUFG)
  • Entravision Communications (NYSE: EVC)

Dividendový výnos: 15,47%

päťročný graf Veon, zdroj: GOOGLE

VEON Ltd (VEON:NASDAQ)

VEON Ltd je holdingová spoločnosť v oblasti internetových služieb a poskytovania pripojiteľnosti. Poskytuje komunikačné a digitálne služby a má viac ako 200 miliónov zákazníkov v 10 rôznych krajinách.

Ako vidíte na vyššie uvedenom grafe, akcionári spoločnosti VEON museli za posledné dva roky znášať veľkú volatilitu. Z maxima okolo 3,20 dolárov v júli 2019 klesla v októbri na úroveň 1,20 dolárov.

Akcie sa odvtedy slušne odrazili, ale napriek tomu je výnos stále veľmi atraktívny.

Spoločnosť má súčasný trhový strop vo výške 3 miliárd dolárov. Vypláca ročnú dividendu vo výške 11,5 centu za akciu. Z toho vychádza, pri súčasnej cene akcií, výnos nad 6%. Buďte však opatrní – dividendy sú nepravidelné.

Dividendový výnos: 4,37%

päťročný graf Mitsubishi Financial Group, zdroj: GOOGLE

Mitsubishi Financial Group (MUFG:NYSE)

Mitsubishi Financial Group je obrovský bankový konglomerát s trhovým stropom viac ako 60 miliárd dolárov.

Podnikanie spoločnosti Mitsubishi pokrýva celé spektrum bankového spektra. Medzi jej divízie patrí retailové a komerčné bankovníctvo, japonské podnikové a investičné bankovníctvo, globálne podnikové a investičné bankovníctvo, správa aktív globálneho komerčného bankovníctva a služby pre investorov.

Ako môžete vidieť na grafe, za posledné tri roky nemali akcionári MUFG veľkú radosť. Začiatkom roku 2018 akcie prekonali úroveň 8 dolárov. Odvtedy však majú trend nižší. Nakoniec v marci našli dno okolo úrovne 1,50 dolárov. 

Odvtedy sa akcie vyvíjajú stále vyššie. Ale s ročnou dividendou 19,6 centov v roku 2020 stále vytvárajú vysoký výnos. Pri súčasnej cenovej hladine to vychádza na viac ako 4%.

Dividendový výnos: 2,90%

päťročný graf Entravision Communications, zdroj. GOOGLE

Entravision Communications (EVC:NYSE)

Entravision Communications je diverzifikovaná globálna spoločnosť v oblasti mediálnych a marketingových technológií, ktorá slúži hlavne latinskoamerickým zákazníkom. Medzi primárne trhy spoločnosti Entravision patrí Španielsko, Mexiko a Latinská Amerika. Je to najväčšia pridružená skupina televíznych sietí Univision a UniMas.

V súčasnosti Entravision vlastní a prevádzkuje 49 rozhlasových staníc. Prevádzkuje tiež 55 televíznych staníc.

Na grafe vyššie môžete vidieť, že akcie spoločnosti stratili za posledné dva roky viac ako 50% svojej hodnoty. V decembri 2017 sa obchodovali až na 7,50 dolárov. Teraz sa obchodujú tesne nad úrovňou 3 dolárov.

Aktuálna trhová kapitalizácia spoločnosti Entravision klesla na zhruba 260 miliónov dolárov. Spoločnosť vypláca ročnú dividendu vo výške 10 centov. Pri súčasnej cene akcií to predstavuje výnos okolo 3,13%. 

Zdroj: investorplace

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár