8 pravidiel dividendového investovania

Akcie Dividendy Zaujímavosti

8 pravidiel pre dividendové investovanie pomáha investorom pri výbere najlepších dividendovo-rastových akcií, takže potom presne viete, aké akcie vybrať a kedy nakupovať, či predávať. Všetkých 8 pravidiel je podporených akademickým výskumom a princípom „zdravého rozumu“ od vybraných najväčších svetových investorov. 8 pravidiel dividendového investovania je viac než len nápad. Sú to pravidlá, ktoré možno použiť pre investovanie v reálnom svete.

8 pravidiel dividendového investovania je:

  • pravidlo kvality
  • pravidlo výhodnosti
  • pravidlo bezpečnosti
  • pravidlo rastu
  • pravidlo rozumu
  • pravidlo pôvodných systémov
  • pravidlo prežitie najlepšieho
  • pravidlo zaistenie vkladu

Pravidlo kvality

Seth Klarman: „Hlavné pravidlo, ktoré by investor mal mať, je zameranie sa na dlhodobé držanie.“

Zásada zdravého rozumu: Investujte do vysoko kvalitných podnikov, ktoré majú preukázateľne dlhodobé stabilné výsledky, ako rast, tak i ziskovosť. Neexistuje žiadny dôvod na to, aby ste kupovali akcie priemernej firmy, keď môžete vlastniť akcie vysoko kvalitnej firmy.

Finančné pravidlo: Vyberajte akcie podľa dividendovej histórie a dĺžky firemnej histórie (čím dlhšia, tým lepšie). Akcie musia platiť stabilné alebo rastúce dividendy; a to aj v čase recesie (finančná kríza 2007-2009), aby získala nárok patriť do najlepšej desiatky.

Dôkaz: Dividendoví aristokrati (akcie zvyšujúce dividendy 25+ rokov v rade) za posledných desať rokov prekonali Index S&P 500 o 2,88% každý rok.

historický graf S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL), zdroj: GOOGLE

Pravidlo výhodnosti

Warren Buffett: „Cena je to, čo zaplatíte, hodnota je to, čo dostanete.“

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podnikov, ktoré vám zaplatia najviac za každý investovaný dolár na dividendách. Keď sa zdá, že sú všetky firmy rovnaké, tak čím je vyplácaná dividenda vyššia, tým lepšie. Investujte len do akcií, ktoré sú pod svojou historickou priemernou hodnotou, vyhnete sa tak investíciám do predražených akcií.

Finančné pravidlo: Rozdeľte si akcie podľa dividendových výnosov. Iba akcie obchodujúce sa nad ich desaťročnou historickou priemernou hodnotou si zaslúžia patriť do najlepšej desiatky.

Dôkaz: Najvyšší výnosový kvintil akcií prekonal najmenej výnosný kvintil akcií o 1,76% ročne – medzi rokmi 1928 až 2013.

Pravidlo bezpečnosti

Benjamin Graham: „Tajomstvo zdravej investície v dvoch slovách: hranice bezpečnosti.“

Zásada zdravého rozumu: Ak podnik vypláca všetky svoje výnosy ako dividendy, nie je to bezpečné. Ak nastane hospodársky pokles, musí dividendu znížiť. Ďalšou formou rizika je, keď firma nakupuje iné firmy za predražené ceny. Firmy, ktoré nakúpia veľké množstvo vlastných akcií, vytvárajú veľké peňažné toky. Keď nastane na trhu ťažká doba, peniaze v minulosti vynaložené na spätné odkupovanie akcií môžu byť použité na výplatu dividendy, čím vznikne určitá miera bezpečnosti. Navyše spoločnosť, ktorá odkupuje vlastné akcie tým oznamuje, že akcie sú podhodnotené (alebo správne ohodnotené).

Finančné pravidlo: Rozdeľte si akcie podľa spätných odkupov akcií.

Dôkaz: Index S&P 500 spätných odkúpení za posledné desaťročie prekonal celý index S&P 500 o 2,54% každý rok.

Pravidlo rastu

Peter Lynch: „Všetko, čo potrebujete k životu úspešného investora, je niekoľko veľkých víťazov.“

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podnikov, ktoré mali v minulosti sólidny rast. Ak podnik udržiava vysokú mieru rastu už niekoľko rokov, veľmi pravdepodobne bude rásť aj naďalej. Čím viac podnikanie rastie, tým výnosnejšie budú vaše investície.

Finančné pravidlo: Rozdeľte si akcie podľa predpokladu rastu ziskov na akciu (Earnings-Per-Share / EPS). Pokiaľ nie sú odhady rastu ziskov na akciu k dispozícii alebo sú neprimerané, možno namiesto EPS použiť odhad rastu tržieb na akciu (Revenue-Per-Share / RPS) alebo odhad rastu dividendy na akciu (Dividend-Per-Share / DPS).

Dôkaz: Akcie s rastúcimi dividendami prekonali akcie so stagnujúcimi dividendami o 2,4% každý rok – od 1972 do 2013.

Pravidlo rozumu

David Dreman: „Psychológia je pravdepodobne najdôležitejším faktorom na trhu – a tým najmenej pochopiteľným.“

Zásada zdravého rozumu: Pozrite sa na podniky, do ktorých investujú ľudia počas recesie alebo v čase paniky na trhoch. Tieto podniky budú mať relatívne stabilnú cenu akcií, ktorá im uľahčí ich dlhodobé držanie.

Finančné pravidlo: Rozdeľte si akcie podľa ich dlhodobej volatility a bety.

Dôkaz: Index S&P Low Volatility prekonal Index S&P 500 o 2,00% každý rok po 20 rokov, do 30. septembra 2011.

Pravidlo pôvodných systémov

Neznámy autor: „Ošípané priberajú a ošípané idú na porážku.“

Zásada zdravého rozumu: Keď vám niekto ponúkne 500 000 dolárov za dom, ktorý má cenu 250 000 dolárov, tak berte peniaze. To isté platí aj u akcií. Ak môžete predať akcie za oveľa viac, než aká je ich hodnota, tak by ste mali. Vezmite peniaze a investujte do podnikov, ktoré platia vyššie dividendy.

Finančné pravidlo: Predávajte, keď je pomer P / E vyšší ako 40.

Dôkaz: Desať akcií s najnižším P / E prekonávajú desať akcií s najvyšším P / E o 9,02% ročne – medzi rokmi 1975 a 2010.

Pravidlo prežitie najlepšieho

John Maynard Keynes: „Keď sa zmenia fakty, zmením svoj názor. A čo robíte vy? „

Zásada zdravého rozumu: Ak akcie, ktoré vlastníte, dividendu znižujú, tak vám platia menej, namiesto viac. To je presný opak toho, čo sa má stať. Musíte priznať, že podnik stratil svoju konkurenčnú výhodu a výnos z predaja reinvestovať do stabilnejšie firmy.

Finančné pravidlo: Predať, keď je výplata dividend znížená alebo zrušená.

Dôkazy: Akcie, ktoré znížili alebo zrušili výplatu dividendy, mali medzi rokmi 1972 do 2013 nulovú návratnosť.

Pravidlo zaistenie vkladu

John Templeton: „Jediní investori, ktorí by nemali diverzifikovať, sú tí, ktorí majú pravdu v 100% prípadov.“

Zásada zdravého rozumu: Nikto nemá vždy pravdu. Rozloženie investícií do viacerých akcií znižuje dopad nesprávneho výberu akcie.

Finančné pravidlo: Postupne budujte diverzifikované portfólio. Použite 8 pravidiel investovania do dividendových akcií pre výber vysoko kvalitných akcií, ktoré pravidelne dividendy zvyšujú. Najprv kúpte tie akcie, ktoré obsadili najvyššie priečky na vašom zozname, tak, aby ste v priebehu času vytvorili svoje diverzifikované portfólio. Nakupujte pravidelne, najlepšie každý mesiac.

Dôkaz: Najlepší prínos diverzifikácie prináša vlastníctvo 12 až 18 akcií.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár