AGNC Investment (AGNC:NASDAQ)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Bethesda, Maryland, USA
Generálny riaditeľ: Gary D. Kain
Dátum založenia: 2008
Spravované aktíva: 5,78 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: hypotekárne REIT
Počet zamestnancov: 50
Adresa: 2 Bethesda Metro Center, 12th Floor, Bethesda, MD, 20814, USA
Telefónny kontakt: 301 968 9315
Webová stránka: www.agnc.com

Dividendový výnos: 14,33%

päťročný graf AGNC Investment, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,44 dolárov
Výplatný pomer: 46,01%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,12 dolárov
Ex dividend day: 27.4.2023
Dátum výplaty: 9.5.2023
Frekvencia: mesačne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti AGNC

AGNC Investment Corp. (AGNC:NASDAQ) funguje ako trust pre investície do nehnuteľností REIT v USA. Spoločnosť investuje do prechodných cenných papierov na hypotéky na bývanie a hypotekárnych záložných listov, za ktoré sú platby istiny a úrokov zaručené podnikom garantovaným vládou USA alebo vládnou agentúrou USA. Financuje svoje investície predovšetkým prostredníctvom kolateralizovaných pôžičiek štruktúrovaných ako zmluvy o spätnom odkúpení. Spoločnosť sa rozhodla byť zdanená ako REIT podľa kódexu vnútorných výnosov z roku 1986 a nepodliehala federálnym daniam z príjmu právnických osôb, ak rozdeľuje najmenej 90% svojho zdaniteľného príjmu svojim akcionárom. Spoločnosť bola predtým známa ako American Capital Agency Corp. a v septembri 2016 zmenila názov na AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp. bola založená v roku 2008 a má sídlo v Bethesde, Maryland.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkOdmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár