Air Products and Chemicals, Inc. (APD:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Základné materiály

Ústredie: Allentown, Pennsylvánia, USA
Generálny riaditeľ: Seifi Ghasemi (1. 7. 2014–súčasnosť)
Dátum založenia: 1940
Spravované aktíva: 64,78 miliárd
Sektor: materiály
Priemysel: priemyselné plyny
Počet zamestnancov: 19 138
Adresa: 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, 18195-1501, USA
Telefónny kontakt: 610 481 4911
Webová stránka: www.airproducts.com

Dividendový výnos: 2,05%

päťročný graf Air Products and Chemicals, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 6,00 dolárov
Výplatný pomer: 66,38%
Roky rastu: 38 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 1,50 dolárov
Ex dividend day: 30.6.2021
Dátum výplaty: 9.8.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj: seekingalpha

Profil spoločnosti Air Products and Chemicals

Spoločnosť Air Products and Chemicals, Inc. (APD:NYSE) poskytuje atmosférické plyny, technologické a špeciálne plyny, zariadenia a služby po celom svete. Spoločnosť vyrába atmosférické plyny vrátane kyslíka, dusíka, argónu a vzácnych plynov; plyny z procesu, ako je vodík, hélium, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, syntézny plyn a špeciálne plyny; zariadenia na výrobu alebo spracovanie plynov pozostávajúce z jednotiek na separáciu vzduchu a nekryogénnych generátorov pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach vrátane rafinácie, chemického priemyslu, splyňovania, kovov, výroby, potravín a nápojov, elektroniky, zobrazovania magnetickou rezonanciou, výroby energie a rafinácie. Ďalej navrhuje a vyrába zariadenia na separáciu vzduchu, rekuperáciu a čistenie uhľovodíkov, skvapalňovanie zemného plynu a prepravu a skladovanie kvapalného hélia a kvapalného vodíka. Spoločnosť Air Products and Chemicals, Inc. strategicky spolupracuje so spoločnosťou Baker Hughes Company na vývoji systémov na kompresiu vodíka. Spoločnosť bola založená v roku 1940 a jej ústredie je v Allentowne v Pensylvánii.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár