Akciový výhľad 2022 – na ceste k mäkkému pristátiu 4/5 (1)

Akcie Americké akcie Dividendy Zaujímavosti

Rýchle oživenie rastu ziskov a výnosov na akciových trhoch v uplynulom roku sa musí raz vyčerpať. Tento proces začal a bude pokračovať aj v roku 2022. Otázkou je, či nás čaká mäkké alebo tvrdé pristátie. V tejto chvíli sa zdá, že mäkké pristátie je pre akcie pravdepodobnejšie, ale mnoho rizík by mohol trh dostať do niečoho nepríjemnejšieho. V takejto situácii je kľúčové mať robustné portfólio orientované na kvalitu.

Bod zlomu bol dosiahnutý

Ekonomická smršť v rokoch 2020 a 2021 stvorila svoj vlastný druh cyklu – veľmi krátky a prudký cyklus po znovuotvorení, ktorý nastal v rámci tradičného a dlhšieho hospodárskeho cyklu. Nie je jasné, ako sa to pretne v priebehu roka 2022. Väčšina rizík sa však týka cyklu znovuotvárania ekonomík.

„Po prudkom oživení, ktoré nasledovalo po zrušení obmedzení a ktorému spočiatku napomáhala nízka porovnávacia základňa, musel rast nevyhnutne spomaliť. Tento bod zlomu bol už dosiahnutý a v roku 2022 tomu nebude inak. Domnievame sa ale, že celkovo smeruje skôr k mäkkému než tvrdému pristátiu,“ vysvetľuje Salman Ahmed, globálny vedúci oddelenia Makro a strategické alokácie aktív, Fidelity International.

Rad rizík

Hlavnými rizikami teraz sú: pomalší rast ziskov, vyššia inflácia a úrokové sadzby, narušenie dodávateľských reťazcov, vysoká úroveň dlhu a regulačné búrky v Číne. Niektoré z týchto rizík majú skôr prechodný charakter, zatiaľ čo iné majú potenciál stať sa štrukturálnymi problémami. Napríklad silný dopyt po niektorom tovare a službách vyvolaný otvorením ekonomiky a narušením dodávateľských reťazcov je skôr prechodný, avšak mzdová inflácia a politika v oblasti zmeny klímy sa môžu stať dlhodobými hnacími motormi inflácie.

Covid-19 sa mení na trvalejšiu brzdu rastu; vakcíny sa ukazujú ako účinne obmedzujúce väzbu medzi počtom nakazených a počtom hospitalizácií, ale šírenie sa nezastaví úplne – vírus tu s nami zostane. Avšak s tým, ako sa spomaľuje šírenie, sa začína znižovať fiškálna podpora.

Proces opúšťania akomodatívnej politiky bude pre väčšinu centrálnych bánk vrátane Federálneho rezervného systému znamenať opatrné balansovanie, pričom dôveryhodnosť všetkých krokov bude pravidelne testovaná trhom. Investori budú musieť posúdiť záväzok Fedu k jeho novému rámcu flexibilného cieľovovania priemernej inflácie (FAIT), pokiaľ budú ceny naďalej stúpať. „Očakávame, že úrokové sadzby po celom svete po celý rok 2022 porastú, ale pre akcie by to nemalo predstavovať príliš veľký problém, ak zostaneme vo svete historicky nízkych – a záporných – reálnych výnosov a nízkych nominálnych sadzieb,“ dodáva Salman Ahmed.

Väčšie riziká pre akciové trhy predstavujú vysoké valuácie a úzka skupina firiem, ktoré tiahnu trh. Ceny, za ktoré sa ich akcie obchodujú, sú vysoké, ale vzhľadom na obmedzené možnosti nie sú bezprecedentné. Valuácia sa pri niekoľkých ukazovateľoch blíži k hornej hranici, čo by mohlo nabádať ku korekcii. Trh je však ťahaný malou skupinou akcií a akékoľvek oslabenie sentimentu by mohlo viesť k obratu na úkor známych firiem, ktoré majú najväčšiu trhovú kapitalizáciu.

„Investori by tiež mali monitorovať vývoj v Číne. Tá nielenže je sama o sebe veľkým trhom, ale medzi prvými zavádzala a neskôr rušila lockdowny a tiež ako prvý veľký trh prejavila známky istej ziskovej únavy. Jej výkonnosť v nadchádzajúcich mesiacoch môže naznačiť, ako sa bude vyvíjať situácia na rozvinutých trhoch,“ poukazuje Salman Ahmed.

Test udržateľnosti

„Udržateľnosť bude v roku 2022 testom pre veľkú časť trhu. Vzhľadom na zvýšené ceny komodít zaznamenáme pravdepodobne horšiu výkonnosť spoločností s vysokým indexom ESG a pokušenie ťažiť z vysokých cien energií na úkor udržateľnosti,“ dodáva Salman Ahmed.

Investori si v rámci energetického sektora vyberajú lepších prevádzkovateľov alebo tých, čo vykazujú najväčší potenciál na prechod na uhlíkovú neutralitu. Ich prítomnosť často podporuje pozitívne správanie podnikov a zároveň bráni disbalanciám v energetickom portfóliu s koncentrovanými rizikami. Tento prístup je tiež dobrým doplnkom investičnej stratégie „bottom-up“ (teda zospodu hore).

Budovanie odolných portfólií

Najpravdepodobnejším scenárom v roku 2022 pre akcie bude mäkké pristátie. Avšak vzhľadom na súbeh rizík považuje Fidelity International za rozumné budovať robustnejšie, skôr kvalitné portfóliá, s obmedzeným pákovým efektom a nie príliš veľkou expozíciou voči Číne. Existuje väčšie ako obvyklé riziko sklamania, takže FI odporúča vyhnúť sa regiónom, ktoré sú dokonale ocenené a sú veľmi závislé na raste.

Zdroj: investujeme

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár