Alliance Resource Partners (ARLP:NASDAQ)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika

Ústredie: Tulsa, Oklahoma, USA
Generálny riaditeľ: Joe Craft (august 1999 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1971
Spravované aktíva: 1,49 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: uhlie a spotrebné palivá
Počet zamestnancov: 2 902
Adresa: 1717 South Boulder Avenue, Suite 400, Tulsa, OK, 74119, USA
Telefónny kontakt: 918 295 7600
Webová stránka: www.arlp.com

Dividendový výnos: 7,01%

päťročný graf Alliance Resource Partners, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,80 dolárov
Výplatný pomer: 47,90%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,20 dolárov
Ex dividend day: 4.11.2021
Dátum výplaty: 12.11.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Alliance Resource Partners

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP:NASDAQ), diverzifikovaná spoločnosť zaoberajúca sa prírodnými zdrojmi, vyrába a predáva uhlie predovšetkým energetickým spoločnostiam a priemyselným užívateľom v Spojených štátoch. Spoločnosť pôsobí v troch segmentoch: Illinois Basin, Appalachia a Minerals. Vyrába rad tepelného a hutníckeho uhlia so sírou a výhrevnosťou. Spoločnosť tiež prevádzkuje sedem podzemných banských komplexov v Illinois, Indiane, Kentucky, Marylande a Západnej Virgínii. Ďalej si prenajíma pozemky a prevádzkuje terminál na nakladanie uhlia na rieke Ohio v Mt. Vernon, Indiana; nakupuje a ďalej predáva uhlie, ako aj vlastní podiely v rôznych ropných a plynových nerastných podieloch nachádzajúcich sa v ťažobných panvách v kontinentálnych Spojených štátoch. Okrem toho spoločnosť ponúka rôzne priemyselné a banské technologické produkty a služby, ako sú systémy na sledovanie baníkov a zariadení a systémy detekcie. K 31. decembru 2020 mala približne 1,65 miliardy ton overených a pravdepodobných zásob uhlia v Illinois, Indiane, Kentucky, Marylande, Pensylvánii a Západnej Virgínii. Spoločnosť bola založená v roku 1971 so sídlom v Tulse v Oklahome.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár