Ameren (AEE:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Saint-Louis, Missouri, USA
Generálny riaditeľ: Warner L. Baxter (24.4.2014 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1881
Spravované aktíva: 22,66 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: multi verejné služby
Počet zamestnancov: 9 183
Adresa: 1901 Chouteau Avenue, Saint Louis, MO, 63103, USA
Telefónny kontakt: 314 621 3222
Webová stránka: www.ameren.com

Dividendový výnos: 2,55%

päťročný graf Ameren, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,20 dolárov
Výplatný pomer: 57,43%
Roky rastu: 7 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,55 dolárov
Ex dividend day: 7.12.2021
Dátum výplaty: 3112.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Ameren Corporation

Ameren Corporation (AEE:NYSE) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pôsobí ako verejnoprospešná holdingová spoločnosť v Spojených štátoch. Pôsobí prostredníctvom štyroch segmentov: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas a Ameren Transmission. Spoločnosť sa zaoberá činnosťami v oblasti – výroby, prenosu a distribúcie elektriny s regulovanou sadzbou a distribúcie a prepravy s regulovanou sadzbou zemného plynu. Primárne vyrába elektrinu prostredníctvom uhlia, jadra a zemného plynu, ako aj obnoviteľných zdrojov, ako sú vodné, veterné, metánové a solárne. Spoločnosť slúži rezidenčným, komerčným a priemyselným zákazníkom. Spoločnosť bola založená v roku 1881 a jej sídlo je v St. Louis, Missouri.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár