American Water Works (AWK:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Camden, New Jersey, USA
Generálny riaditeľ: Walter J. Lynch (1.4.2020- súčasnosť)
Dátum založenia: 1886
Spravované aktíva: 28,89 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: vodné služby
Počet zamestnancov: 7 000
Adresa: 1 Water Street, Camden, NJ, 08102-1658, USA
Telefónny kontakt: 856 955 4001
Webová stránka: www.amwater.com

Dividendový výnos: 1,91%

päťročný graf American Water Works, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,83 dolárov
Výplatný pomer: 57,58%
Roky rastu: 14 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,71 dolárov
Ex dividend day: 8.5.2023
Dátum výplaty: 1.6.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti American Water Works

American Water Works Company, Inc. (AWK:NYSE) prostredníctvom svojich dcérskych spoločností poskytuje služby v oblasti vodovodov a odpadových vôd v USA. Ponúka tieto služby približne 1 700 komunitám v 16 štátoch a obsluhuje približne 3,5 milióna aktívnych zákazníkov. Spoločnosť slúži domácim zákazníkom; komerčným zákazníkom, ako sú poskytovatelia potravín a nápojov, developeri a majitelia komerčných nehnuteľností a dodávatelia energie; hasičom a súkromným požiarnikom; priemyselným zákazníkom, ako sú veľkovýrobcovia, ťažobné a výrobné prevádzky; verejným orgánom, čo zahŕňa vládne budovy a ďalšie zariadenia verejného sektora, ako sú školy a univerzity a ďalšie verejné služby a obecné systémy vody. Poskytuje tiež rôzne programy záručnej ochrany pre domácich zákazníkov a vodovody a odpadové vody na rôznych vojenských zariadeniach. Spoločnosť okrem toho uzatvára zmluvy s komunálnymi zákazníkmi, a to predovšetkým na prevádzkovanie a správu vodovodov a odpadových vôd, ako aj ponúka ďalšie súvisiace služby. Prevádzkuje približne 79 čistiarní povrchových vôd; 530 čistiarní podzemných vôd; 150 čistiarní odpadových vôd; 53 200 míľ prenosových, distribučných a zberných rozvodov a potrubí; 1 100 studní podzemnej vody; 1 600 čerpacích staníc vody a odpadových vôd; 1 300 zariadení na skladovanie upravenej vody a 75 priehrad. Spoločnosť slúži približne 15 miliónom ľudí s pitnou vodou, odpadovou vodou a ďalšími službami spojenými s vodou v 46 štátoch. Spoločnosť bola založená v roku 1886 a má sídlo v Camdene v New Jersey.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár