Anticiklické a defenzívne akcie

Akcie Ekonomika všetky články

V časoch, keď ceny akcií prudko kolíšu a akciové indexy majú tendenciu klesať, sa investori zameriavajú na defenzívne, antiticyklické akcie stabilných spoločností.

Cyklické rastové akcie, ako sú napríklad akcie spoločností v polovodičovom sektore alebo sektore cloudového softvéru naopak investori často opúšťajú v chaotických fázach trhu, čo spravidla prinesie dlhú špirálu smerom nadol u hodnoty týchto akcií.

V prípade zjavného presunu k defenzívnym akciám traderi hovoria o správaní „risk-off“, zatiaľ čo presun k cyklickým akciám sa analogicky nazýva správanie „risk-on“. Defenzívne akcie sú spravidla žiadané najmä vtedy, keď hlavný investori vidia riziká poklesu a obávajú sa krachu na akciových trhoch.

Navyše návratnosť dividend z defenzívnych akcií je v porovnaní s úrokmi z dlhopisov vysoká. Defenzívne akcie tiež ponúkajú niečo, čo dlhopisy neponúkajú. Defenzívne akcie ponúkajú šancu profitovať zo stabilného rastu dividend aj zo zisku.

Čo sú to defenzívne akcie?

Existujú rôzne definície defenzívnych akcií. Jednou z charakteristík defenzívnych akcií je to, že fungujú dobre aj v období recesie alebo hospodárskeho poklesu. Defenzívne akcie navyše nie sú volatilné. Cena akcií v porovnaní s ostatnými akciami kolíše len málo. Kolísanie ceny akcií možno merať ukazovateľom beta.

Beta meria koreláciu medzi pohybom akcie a indexom. Defenzívne akcie sa preto všeobecne pohybujú menej ako trh, čo tiež vysvetľuje obrannú povahu. Menšie pohyby však nie sú jediným aspektom, ktorý je dôležitý. Odlišný pohyb od celkového trhu v čase recesie je tiež dôležitý, a preto sa meria ukazovateľ beta.

V súčasnej dobe pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb je investícia do akcií s defenzívnymi vlastnosťami atraktívna. Okrem zvyčajne ročného dividendového výnosu ponúkajú defenzívne akcie väčšie istoty. Táto istota znamená, že v niektorých prípadoch vyzerajú defenzívne akcie podobne ako dlhopisy.

Niektoré spoločnosti neznížili dividendu po celé desaťročia a existujú dokonca aj spoločnosti s dlhou históriou zvyšovanie dividend.

Končí rastová éra technologických spoločností?

Menová politika bola v posledných rokoch veľmi expanzívna a hospodárstvo sa celosvetovo rozvíjalo veľmi dobre. V tomto prostredí poháňali akciové trhy s ich silným rastom výnosov predovšetkým technologické akcie.

Pre investorov bolo v posledných rokoch len málo argumentov, prečo investovať do defenzívnych akcií, ako sú akcie spoločností podnikajúcich v odvetví spotrebného tovaru alebo telekomunikácií.

Rastové akcie od dot-com bubliny pred 18 rokmi sú vysoko hodnotené. Od jesene 2018 však všetko nasvedčuje tomu, že obdobie cyklických akcií sa blíži ku koncu. Kolísanie na burzách po celom svete sa stupňuje a niekoľko skôr preferovaných rastových akcií, ako je Netflix alebo Nvidia zaostávajú za trhom.

Inverzný štruktúra výnosov: Odborníci sa domnievajú, že sa blíži ekonomický pokles

Okrem toho sa stále viac ozývajú hlasy, ktoré varujú pred spomalením ekonomického rastu alebo dokonca pred ekonomickou recesiou. To by tiež mohlo poukazovať na aktuálne inverznú výnosovú krivku, ktorá je medzi odborníkmi vnímaná ako možná predzvesť blížiacej sa recesie.

To je zapríčinené tým, že dlhopisy s krátkodobou splatnosťou zvyčajne generujú menšie úroky ako dlhopisy s dlhšou splatnosťou, ktoré sú zvyčajne spojené s príslušne vyššími rizikami a neistotami, a práve preto za normálnych podmienok generujú vyššie úrokové výnosy.

Inverzia výnosovej štruktúry je situácia, keď výnosnosť dlhodobejších dlhopisov klesne pod výnosnosť krátkodobých dlhopisov. To zvyčajne signalizuje, že účastníci trhu očakávajú v dohľadnej budúcnosti klesajúcu úrokovú sadzbu.

Presne to sa nedávno stalo na americkom finančnom trhu. Rozpätie medzi dvojročnými a desaťročnými dlhopismi prvýkrát od roku 2007 kleslo na červenú. Pred niekoľkými mesiacmi rozpätie medzi dvojročnými a päťročnými americkými vládnymi dlhopismi skĺzlo do negatívneho teritória.

Investori sa zameriavajú na anticyklické akcie, ktoré sú odolné voči ekonomickým cyklom

Keď sa akciové trhy pohybujú a budúci ekonomický a politický vývoj je neistý, investori sa stávajú opatrnejší a stále viac hľadajú bezpečnosť na úkor zisku. Pretože však úrokové sadzby zostávajú nízke, chýbajú atraktívne investičné alternatívy k akciám.

Defenzívne, anticyklické akcie sú rozumným kompromisom, pretože investorom poskytujú relatívnu silu a poskytujú zaujímavý zisk aj v ťažkých hospodárskych časoch.

Hoci nárasty cien sú u týchto akcií zvyčajne oveľa miernejšie ako u rastových akcií, je to kompenzované vyšším dividendovým výnosom, nižšou volatilitou cien a tiež prirodzenou stabilitou týchto spoločností.

Cyklické spoločnosti ťažia z fáz rastu

Väčšina spoločností ťaží predovšetkým z fáz ekonomického rastu, kedy klienti utrácajú veľa peňazí za rôzne statky – od áut po drahé dovolenky. Akonáhle sa objem peňazí medzi spotrebiteľmi stenčí, spoločnosti začnú primárne šetriť znížením nákladov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.

Čím cyklickejšie je podnikanie spoločnosti, tým viac kolíše jej situácia v priebehu obchodných cyklov.

Výsledkom je, že v prípade hospodárskej recesie cena akcií cyklickej spoločnosti všeobecne neprimerane klesá. Obzvlášť cyklickými akciami sú akcie výrobcov čipov, komoditných spoločností, technologických a elektronických spoločností, spoločností luxusného tovaru alebo výrobcov automobilov.

Energia je tiež čiastočne cyklická, ale menej ako iné materiály. Inými slovami – v čase hospodárskeho poklesu používania automobilov klesá menej ako dopyt po nových autách. Tovar, ktorý sa používa denne, je tiež menej cyklický ako tovar dlhodobej spotreby, ktorého nákup sa dá odložiť.

Informačné technológie sú tiež tradične považované za cyklický sektor. V dnešnej dobe však čoraz viac vnímame IT sektor ako sektor služieb. Tým je zaistené, že IT služby sú neustále aktualizované a náklady / výnosy sú oveľa stabilnejšie.

Najmä softvér, kde sú fixné náklady veľmi nízke, preto môže byť v budúcnosti menej cyklický ako v minulosti. Investori, ktorí majú dôveru v tento typ neortodoxnej defenzívnej akcie, môžu napríklad zvážiť nákup akcie Microsoft.

Mnoho produktov je nepostrádateľných aj v čase krízy

Existujú však oblasti, v ktorých ľudia utrácajú takmer toľko peňazí v čase hospodárskeho spomalenia ako aj v čase vysokého rastu. Napríklad takmer nikto sa nezaobíde bez jedla, do tejto kategórie spadajú spoločnosti ako napr. Ahold Delhaize a Unilever.

To isté platí pre toaletné potreby alebo lieky, aj keď sa ekonomická situácia zhorší. V telekomunikačnom sektore (napríklad KPN alebo Elia), zdravotníctvo, poisťovníctvo, energetika a likvidácia odpadu je väčšina spoločností tiež pomerne imúnna voči ekonomickej kríze.

Ďalej, málokto zruší zmluvu na mobilný telefón alebo prestane kúriť v zime, keď sa stenčí rodinný rozpočet. Čím potrebnejšie sú produkty alebo služby spoločnosti, tým viac je akcia odolná voči ekonomickým cyklom.

Hoci také spoločnosti majú tendenciu rásť menej silno ako napríklad technologické spoločnosti, často generujú veľmi stabilné príjmy a zvyčajne spoľahlivo rozdeľujú relatívne vysoké dividendy.

Definovať anticyklické akcie môže byť komplikované

Väčšina kótovaných spoločností sú cyklické akcie, takže vyhľadanie anticyklických akcií nie je tak jednoduché. Dokonca aj anticyklická akcia na prvý pohľad sa môže rýchlo prejaviť ako veľmi cyklická. Napríklad banky a nehnuteľnosti boli dlho považované za antiticyklické odvetvia. Od finančnej a realitnej krízy v roku 2008 sa toto hľadisko pravdepodobne zmenilo.

Kým retailové bankovníctvo zostáva v bankách počas recesie väčšinou stabilné, podnikové bankovníctvo a investičné bankovníctvo je stále volatilnejšie. Nesplatené pôžičky, rastúce rizikové náklady bankrotov a klesajúci obrat cenných papierov vedú v čase krízy k výrazne nižším výnosom.

Klasické obchodné modely mnohých bánk sú navyše ohrozené digitalizáciou a umelou inteligenciou a strácajú tak podstatu.

Skutočnosť, že služby konkrétnej spoločnosti nemajú cyklickú povahu, automaticky neznamená, že sa jedná o defenzívnu akciu. Niektoré odvetvia sú citlivé na technologické zmeny. To sa jasne odráža napríklad v cenovom trende telekomunikačných spoločností.

Novými technológiami zlacneli telekomunikačné služby a v dôsledku toho klesla ziskovosť dlhodobo dominantných hráčov. KPN bola nútená znížiť dividendu a to sa odrazilo v poklese ceny akcie. Odvetvie telekomunikácií preto nie je cyklické, ale kvôli neistote, spojenej s novými technológiami, momentálne nejde o spoľahlivý defenzívny sektor.

Alkohol a fajčiarske výrobky tradične patria k obranným akciám. Tieto sektory sú však príležitostne napádané z iných dôvodov, čo má vplyv na volatilitu akcií. Najviac typickými rizikami v tabakovom a alkoholovom sektore sú legislatívne úpravy špecifické pre dané odvetvie.

Sledujte riziká špecifické pre dané odvetvie

Tieto zásadné zmeny v rámci odvetvia však neovplyvňujú len finančný sektor. Okrem všeobecnej hospodárskej situácie je nevyhnutné sledovať vývoj špecifický pre daný priemysel. Napríklad vládný energetický prechod je navrhnutý tak, aby zabezpečil prechod od fosílnych palív a jadrovej energie k trvalo udržateľným zdrojom.

Tento nepochybne zmysluplný veľký projekt však v dohľadnej budúcnosti zaťaží energetický priemysel a otestuje obchodné modely verejných služieb, ktoré prekvitajú po celé desaťročia s relatívne cyklickou odolnosťou. Akcie hlavných nemeckých dodávateľov energií RWE a EON preto majú klesajúci trend už viac ako 10 rokov.

Ďalším príkladom je diskusia v USA o politicky fixných limitoch cien liekov, čo ovplyvňuje ceny biotechnologických a farmaceutických akcií. Ak chcete investovať do anticyklickými akcií, je tiež nevyhnutné, aby ste zohľadnili nielen cyklické charakteristiky, ale aj faktory, ktoré ovplyvňujú daný priemysel.

Príklady anticyklického priemyslu:

Jedlo, pitie, voda
Spotrebný každodenný tovar (napr. starostlivosť o telo, detergenty)
Farmácia, zdravotníctvo
Nakladanie s odpadmi
Telekomunikácie
Poistenie
Vojenský priemysel

O niektorých konkrétnych akciách patricich medzi defenzívne anticyklické akcie sa budete mocť dočítať na našom webe už v najbližších dňoch.

Zdroj: Lynxbroker

Ohodnoť článok

Pridaj komentár