Arbor Realty Trust (ABR:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Uniondale, New York, USA
Generálny riaditeľ: Ivan Paul Kaufman
Dátum založenia: 2003
Spravované aktíva: 2,70 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: hypotekárne REIT-y
Počet zamestnancov: 522
Adresa: 333 Earle Ovington Boulevard, Suite 900,Uniondale, NY, 11553, USA
Telefónny kontakt: 516 506 4200
Webová stránka: www.arbor.com

Dividendový výnos: 9,76%

päťročný graf Arbor Realty, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,52 dolárov
Výplatný pomer: 68,54%
Roky rastu: 9 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,38 dolárov
Ex dividend day: 19.5.2022
Dátum výplaty: 31.5.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend:

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Arbor Realty Trust

Spoločnosť Arbor Realty Trust, Inc. (ABR:NYSE) investuje do diverzifikovaného portfólia štruktúrovaných finančných aktív na trhoch s bývaním a na komerčných realitách v USA. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch – štruktúrovanom obchode a agentúrnom obchode. Investuje predovšetkým do preklenovacích a mezanínových pôžičiek súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane juniorských účastí na prvých hypotékach a preferovaného a priameho kapitálu, ako aj do spoločných podnikov spojených s nehnuteľnosťami a rôznych cenných papierov spojených s hypotékou. Spoločnosť ponúka produkty preklenovacieho financovania dlžníkom, ktorí hľadajú krátkodobý kapitál na použitie pri akvizícii majetku; financovanie uskutočňovaním preferovaných kapitálových investícií v subjektoch, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia nehnuteľnosť; mezanínové financovanie vo forme pôžičiek, ktoré sú podriadené konvenčnému prvému hypotekárnemu úveru a nadradené nad vlastným imaním dlžníka v transakcii; juniorské financovanie účasti vo forme juniorského podielu na seniorskom dlhu; produkty financovania dlžníkom, ktorí chcú získať konvenčné, pracovné sily a dostupné rodinné domy. Okrem toho upisuje, vytvára, predáva a poskytuje služby formou hypotekárnych pôžičiek prostredníctvom bežných/komerčných programov cenných papierov krytých hypotékou. Spoločnosť sa kvalifikuje ako trustový fond pre investície do nehnuteľností na federálne účely dane z príjmu. Vo všeobecnosti by nepodliehal federálnym daniam z príjmu právnických osôb, ak rozdeľuje najmenej 90% svojho zdaniteľného príjmu svojim akcionárom. Spoločnosť bola založená v roku 2003 a má ústredie v Uniondale v New Yorku.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár