Atraktívne české dividendy

Akcie České akcie Dividendy Energetika Financie Služby Technológie Telekomunikácie

Druhý štvrťrok roka 2019 investorom obchodujúcich s akciami na českom akciovom trhu prostredníctvom pražskej burzy (BCPP – Burza cenných papierov Praha; označované v medzinárodnom formáte ako PSE – Prague Stock Exchange) priniesol ročnú výplatu dividend, z titulu držania týchto akcií vo svojom portfóliu, pred rozhodujúcim dňom obchodovania s nárokom na výplatu dividendy (ex-dividend day).

V súčasnosti podľa odhadov analytikov maklérskych spoločností z pohľadu atraktivity výplaty dividend, možno uviesť tieto nasledujúce akcie obchodované na PSE. 

Spoločnosť Avast Holding B.V. je stopercentným vlastníkom českej plne domestikovanej spoločnosti Avast Software s.r.o., ktorá je pôvodným tvorcom a predajcom tohto vysoko kvalitného softvéru antivírusových programov, ktoré slávia úspech po celom svete (viac ako 400 miliónov stále platiacich zákazníkov s počtom záchytov škodlivých programov v počte viac ako 2 miliardy/mesiac). Táto česká, dnes už nadnárodná spoločnosť so svojou daňovou jurisdikciou v európskom Holandsku, však fyzicky sídli na pražskom Pankráci a jej históriu možno datovať už od roku 1988, kedy vzniklo družstvo Alwil. V roku 2010 sa spoločnosť Avast Software s.r.o. stala plným právnym nasledovníkom tohto výrobného družstva, kde predtým pôsobili zakladatelia Avastu a to Eduard Kučera a Pavel Baudis.

ročný graf AVAST, zdroj: pse.cz

S akciami Avastu na PSE spoločnosť začala obchodovať 14.5.2018 a to po svojom úspešnom vstupe na londýnsku burzu LSE (London Stock Exchange) dňa 10.5.2018. Cena akcie Avast na pražskej burze sa pohybovala v rozmedzí svojej ceny od 62,50 CZK do 94,00 CZK za akciu, kedy aktuálne v priebehu piatkového dopoludnia 26.4.2019 sa táto akcia Avast obchodovala na hodnote vo výške 89,00 CZK za akciu s doterajším denným poklesom o – 1,11% svojej ceny. Podľa analytikov pred výplatou dividendy tento pokles ceny je potencionálne vhodný pre otvorenie dlhej pozície s výhľadom na vyplatenie dividendy. Vlastné vyššie vyplácané dividendy sú 9 halierov CZK na akciu so stanovením posledného obchodného dňa s nárokom na vyplatenie dividendy (ex dividend day) na dátum 23.5.2019.

ČEZ, a.s. je materskou spoločnosťou Skupiny ČEZ. Hlavným predmetom činnosti ČEZ, a.s. je predaj elektriny, opatrené najmä výrobou vo vlastných zdrojoch, a s tým súvisiace poskytovanie podporných služieb elektrizačnej sústave, ďalej výroba, rozvod a predaj tepla. Skupina ČEZ je výrobcom elektriny, prevádzkovateľom distribučnej sústavy a subjektom na veľkoobchodnom i maloobchodnom trhu s elektrinou. Medzi jej ďalšie činnosti patria telekomunikácie, informatika, jadrový výskum, projektovanie, výstavba a údržba energetických zariadení, ťažba surovín, spracovanie vedľajších energetických produktov a iné. Majoritným akcionárom (a to zhruba vo výške 70%) je štát Česká republika a spoločnosť je tak spravovaná a kontrolovaná vládou ČR prostredníctvom Ministerstva financií ČR.

ročný graf CEZ, zdroj: pse.cz

Obchodovanie s akciami tohto polo-štátneho energetického gigantu sa v priebehu posledného roka (respektíve v posledných 52 týždňoch) odvíjalo v cenovom rozmedzí od 514,00 CZK do 590,00 CZK za akciu s tým, že objem obchodov s týmito akciami na PSE tvorí značnú časť denného objemu zobchodovaných akcií. Aktuálna trhová kapitalizácia spoločnosti zodpovedá sume vo výške 287,0175 miliárd CZK a v priebehu piatkového dopoludnia 26.4.2019 sa tieto akcie ČEZ obchodovali na PSE vo výške 533,50 CZK za akciu s doterajším denným posilnením o + 0,19% svojej ceny. V priebehu záveru mesiaca máj možno očakávať podrobnosti k výške dividendy a stanovenie ex-dividend day, kedy v minulom roku 2018 bola vyplatená dividenda vo výške 33 CZK na akciu.

Erste Group Bank AG je popredný poskytovateľ finančných služieb v Rakúsku a východnej časti EÚ. Spoločnosť Erste Group, založená v roku 1819 ako prvá sporiteľňa v Rakúsku (Erste österreichische Spar-Casse), sa stala jednou z popredných bánk v strednej a východnej Európe, ktorá poskytuje bankové služby 15,8 miliónom klientov v 7 krajinách. Stratégia zostala nezmenená: podnikanie je zamerané na finančné potreby retailových a firemných klientov a na rastúcu prosperitu v strednej a východnej Európe. Silná lokálna prítomnosť a globálna spolupráca zaisťujú komplexné služby zákazníkom. Okrem tradičných bankových produktov ponúka Erste Group rôzne digitálne riešenia a je považovaná za vedúce inovácie v retailovom bankovníctve v Rakúsku. Spoločnosť je vlastníkom tradičného českého peňažného ústavu modernizovaného na štandardnú komerčnú banku ako známa Slovenská sporiteľňa.

ročný graf ERSTE, zdroj: pse.cz

S akciami na českom akciovom trhu prostredníctvom PSE sa už obchoduje od 1.10.2002 a cena tejto akcie Erste sa v posledných 52 týždňoch pohybovala v rozmedzí od 710,40 CZK do 1.050,00 CZK za akciu. Aktuálne v priebehu piatkového dopoludnia 26.4.2019 sa cena na PSE pohybovala vo výške 924,00 CZK za akciu s doterajším denným rastom o + 1,12% svojej ceny. Výška dividendy bola odsúhlasená valným zhromaždením spoločnosti na sumu 1,40 EUR na akciu s tým, že posledný obchodný deň s nárokom na výplatu dividendy bol stanovený na dátum 20.5.2019. Táto existujúca výška dividendy tak zaznamenala ročný nárast, keďže v minulom roku jej hodnota bola vo výške 1,20 EUR na akciu.

O2 Č.R. je najväčším integrovaným poskytovateľom telekomunikačných služieb na slovenskom trhu. V súčasnosti prevádzkuje takmer osem miliónov mobilných a pevných liniek, čo z neho robí jedného z vedúcich poskytovateľov plne konvergentných služieb v Európe. Zákazníkom mobilných služieb v Česku ponúka O2 najmodernejšie technológie HSPA + a LTE. O2 disponuje najucelenejšou ponukou hlasových a dátových služieb v Českej republike, pričom mimoriadnu pozornosť venuje využitiu rastového potenciálu predovšetkým v oblasti ICT. Vďaka tomu, že má prístup k dátovým centrám (o celkovej rozlohe 7 300 metrov štvorcových), patrí k najväčším hráčom v oblasti hostingových a cloudových služieb, rovnako ako v oblasti managed services. Ako jediná v ČR a strednej Európe získali tieto dátové centrá certifikáciu úrovne TIER III. So svojou službou O2 TV je operátor zároveň najväčším prevádzkovateľom internetového televízneho vysielania v Česku. Majoritným akcionárom tejto spoločnosti je holding najbohatšieho Čecha, pána Petra Kellnera, PPF Group N.V. prostredníctvom PPF Arena 1 B.V.

ročný graf O2, zdroj: pse.cz

Obchodovanie s akciami O2 Č.R. na PSE sa uskutočňuje už od 1.3.1995, keď táto emisia akcií prešla niekoľkokrát transformáciou od pôvodného majiteľa SP Telecom cez Telefonica O2 až po súčasný stav ako O2 Slovakia. Cena tejto akcie v ročnom porovnaní sa pohybovala od 216,50 CZK do 293,50 CZK za akciu s aktuálne zvýšeným záujmom investorov. V priebehu piatkového dopoludnia 26.4.2019 sa táto akcia O2 Č.R. obchodovala vo výške 250,50 CZK za akciu s doterajším denným rastom o + 1,62% svojej ceny. Posledný obchodný deň s nárokom na výplatu dividendy (ex-dividend day) bol stanovený na 3.6.2019 a výška dividendy sa zvýšila z minuloročných 17 CZK na akciu na dividendu na výšku 21 CZK na akciu vyplácané k dátumu 4.7.2019.

Zdroj: eakcie.cz 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár