Chevron Corporation (CVX:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel Ropa

Ústredie: San Ramon, Kalifornia, USA
Generálny riaditeľ: Mike Wirth (1.2.2018-)
Dátum založenia: 10.9.1879
Spravované aktíva: 213,17 miliárd
Sektor: energie
Priemysel: integrovaná ropa a plyn
Počet zamestnancov: 47 736
Adresa: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, 94583 – 2324, United States
Telefónny kontakt: 925 842 1000
Webová stránka: www.chevron.com

Dividendový výnos: 4,90%

päťročný graf Chevron, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 5,36 dolárov
Výplatný pomer: 101,67%
Roky rastu: 5 rokov 
Posledná ohlásená dividenda: 1,34 dolárov
Ex dividend day: 18.5.2021
Dátum výplaty: 10.6.2021
Frekvencia: štvrťročne 

História rastu dividend: 

zdroj: seekingalpha

Profil spoločnosti Chevron Corporation

Spoločnosť Chevron Corporation (CVX:NYSE) sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zaoberá integrovanými energetickými, chemickými a ropnými operáciami na celom svete. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch – upstream a downstream. Upstream segment je zapojený do prieskumu, vývoja a ťažby ropy a zemného plynu; spracovanie, skvapalňovanie, preprava a opätovné splynovanie spojené so skvapalneným zemným plynom; preprava ropy potrubím a preprava, skladovanie a marketing zemného plynu, ako aj prevádzka zariadenia na prečerpávanie plynu. Následný segment sa zaoberá rafináciou ropy na ropné produkty; marketing surovej ropy, rafinovaných výrobkov a mazív; preprava ropy a rafinovaných produktov potrubím, námornými loďami, motorovým vybavením a železničným vozňom; a výroba a marketing komoditných petrochemikálií a prísad do palív a mazív, ako aj plastov na priemyselné použitie. Chevron Corporation je tiež zapojená do aktivít v oblasti riadenia hotovosti a financovania dlhu; poisťovacích operácií; realitných činností a technologické podniky. Spoločnosť bola predtým známa ako ChevronTexaco Corporation a v roku 2005 si zmenila názov na Chevron Corporation. Spoločnosť Chevron Corporation bola založená v roku 1879 a ústredie má v San Ramone v Kalifornii.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár