Čo čakať v druhom polroku od hlavných tried investícií?

Akcie Americké akcie Reality Zaujímavosti

Prvý polrok bol pre kapitálové trhy jedným z najhorších v histórii. Úroky u štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrťroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudšieho poklesu na trhoch, v druhom štvrťroku sme zažili najrýchlejší zotavenie. Čo čakajú v ďalších mesiacoch analytici z NN Investment Partners?

Pozitívny sentiment investorov bol podporený bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA. Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia choroby covid-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na predkrízové ​​úrovne a či bude rast udržateľný.

Všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochote centrálnych bankárov a politikov ďalej podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na pôvodnú úroveň, to isté sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky počtov nakazených zostávajú vysoké.

Akcie

Kvôli neistote spojenej s vývojom epidémie covidu-19 a nadchádzajúcim voľbám v USA zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládnych opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia z vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú.

Z hľadiska sektorov zostávame „overweight“ v sektore technológií, ale znížili sme podiel akcií komunikačných služieb z dôvodu ich predraženia. Zvýšili sme podiel priemyslu, ktorý podľa nášho názoru bude ťažiť z očakávaného ekonomického zotavenia, a mierne nadvážili finančné tituly. Z hľadiska regionálnej štruktúry stále preferujeme eurozónu pred USA.

Je potrebné naďalej pozorne sledovať vývoj, pretože zotavenie je síce veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor sa stretáva s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady krízy budú známe až s odstupom času.

Dlhopisy

Preferujeme eurové a dolárové firemné dlhopisy investičného stupňa. Firemné dlhopisy podľa nás poskytujú na rozdiel od akcií určitú mieru ochrany pred trhovými poklesmi a tešía sa aj priamej podpore centrálnych bánk vďaka ich programom nákupov dlhopisov. Behaviorálne aspekty, ako je postoj investorov k riziku, nás navádzajú k opatrnosti. USA navyše čelí znepokojujúcemu vývoju nákazy, s blížiacimi sa voľbami bude navyše ťažšie predvídať správanie politikov.

Sme presvedčení, že firemné dlhopisy na rozvíjajúcich sa trhoch budú ťažiť zo solídnych súvah, dostatočnej likvidity a obmedzeného riziká refinancovania, čo im pomôže ustáť dopady krízy. Miera defaultov emitentov dlhopisov s vysokými výnosmi vzrastie až v druhej polovici roka, bude sa však držať na historicky priemerných úrovniach.

Nehnuteľnosti

Vysoká miera neistoty pri hľadaní výnosu vedie zvyčajne k preferencii nehnuteľností, teraz sa však pozornosť obracia ku kondícii na trhu s nájmami a tiež k výplatám dividend.

Očakávame, že negatívne dopady oslabenia trhu práce sa budú postupne prejavovať a zvýrazňovať. Segment obchodných centier je negatívne ovplyvňovaný posilňovaním e-commerce a oslabením spotrebiteľského dopytu, segment kancelárskych budov potom trpí kvôli zvyšujúcej sa obľube práce z domu.

Komodity

Dopyt po komoditách sa zotavuje vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie v Číne a väčšine rozvinutých krajín. Ceny komodít sú podporované aj masívnymi fiškálnymi a monetárnymi stimulmi vo väčšine vyspelých ekonomík a tým, že sa čínska ekonomika už vrátila v podstate do predkrízovej kondície.

Po obnovení dopytu a obmedzeniu ponuky vzrástli ceny ropy. Vzhľadom k rastúcim obavám o vývoj dopytu po komoditách kvôli novým epicentrám nákazy sme sa rozhodli realizovať zisk predajom pozícií v medi, striebre, zlate a kukurici. Meď pritom zostáva našou preferovanou komoditou.

Zdroj: kurzy

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár