Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Financie Služby

Ústredie: New York, New York, USA
Generálny riaditeľ: Robert H. Steers
Dátum založenia: 2002
Spravované aktíva: 1,89 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: správa majetku
Počet zamestnancov: 420
Adresa: 280 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-1216, USA
Telefónny kontakt: 212 832 3232
Webová stránka: www.cohenandsteers.com

Dividendový výnos: 6,82%

päťročný graf Cohen & Steers, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,96 dolárov
Výplatný pomer: neuvedené
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,08 dolárov
Ex dividend day: 12.7.2022
Dátum výplaty: 29.7.2022
Frekvencia: mesačne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Cohen&Steers Quality Income Realty Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI:NYSE) je uzavretý akciový podielový fond založený spoločnosťou Cohen & Steers, Inc. Fond je spravovaný spoločnosťou Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investuje na verejných akciových trhoch v USA. Fond sa snaží investovať do akcií spoločností pôsobiacich v realitnom sektore vrátane trustových fondov pre investície do nehnuteľností. Primárne investuje do rastových akcií spoločností so všetkými trhovými kapitalizáciami. Fond využíva zásadnú analýzu zameranú na také faktory, ako je základný potenciál úspechu vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu spoločnosti, jej odvetvovú a sektorovú pozíciu, ekonomické a trhové podmienky, rast zisku, aktuálny pomer dlhu k kapitálu a kvalitu riadenia k tvorbe investičného portfólia. Porovnáva výkonnosť svojho portfólia s indexom S&P 500, indexom FTSE NAREIT Equity REIT a zloženým indexom 80% – FTSE NAREIT Equity REIT Index a 20% – BofA Merrill Lynch REIT Preferred Securities Index. Fond bol predtým známy ako Cohen & Steers Income Realty Fund Inc. Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. bol založený 28. februára 2002 a má sídlo v USA. Investuje najmenej 90% svojich celkových aktív do cenných papierov REIT, vrátane bežných a preferenčných akcií, aby bol zaistený vysoký bežný príjem a zhodnotenie kapitálu. Všetky REIT, do ktorých fond investuje, musia mať trhovú kapitalizáciu viac ako 100 miliónov dolárov. Až 20% majetku spravovaného fondom bude investovaných do zahraničných cenných papierov.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár