CrossAmerica Partners (CAPL:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika

Ústredie: Allentown, Pennsylvánia, USA
Generálny riaditeľ: Charles M. Nifong Jr.
Dátum založenia: 1992
Spravované aktíva: 867,34 miliónov
Sektor: energetika
Priemysel: skladovanie a preprava ropy a zemného plynu
Počet zamestnancov: 548
Adresa: 600 Hamilton Street, Suite 500, Allentown, PA, 18101, USA
Telefónny kontakt: 610 625 8000
Webová stránka: www.crossamericapartners.com

Dividendový výnos: 9,07%

päťročný graf CrossAmerica Partners, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,10 dolárov
Výplatný pomer: 591,55%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,53 dolárov
Ex dividend day: 2.11.2021
Dátum výplaty: 10.11.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti CrossAmerica Partners LP

CrossAmerica Partners LP (CAPL:NYSE) sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou motorových palív, prevádzkou samoobsluhy, vlastníctvom a prenájmom nehnuteľností používaných pri maloobchodnej distribúcii motorových palív v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch – Wholesale and Retail Segment Wholesale sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou motorových palív pre nájomcov, nezávislých predajcov, komisionárov a maloobchodné predajne prevádzkované spoločnosťou. Segment Retail sa zaoberá predajom zmiešaného tovaru a maloobchodným predajom motorových palív na obchodných miestach prevádzkovaných spoločnosťou a maloobchodných miestach prevádzkovaných komisionármi. K 1. marcu 2021 spoločnosť distribuovala palivo do približne 1 700 miest a vlastnila alebo si prenajala približne 1 100 miest. CrossAmerica GP LLC pôsobí ako generálny partner spoločnosti. Spoločnosť bola predtým známa ako Lehigh Gas Partners LP a v októbri 2014 zmenila svoj názov na CrossAmerica Partners LP. CrossAmerica Partners LP bola založená v roku 1992 a sídli v Allentowne v Pensylvánii.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár