DAŇ Z DIVIDEND

Veľká Británia0 %
Slovensko7 %
Čína10 %
Česká republika15 %
Holandsko15 %
USA15 %
Japonsko15 %
Brazília15 %
Austrália15 %
Španielsko19 %
Belgicko25 %
Rakúsko25 %
Nórsko25 %
Kanada25 %
Nemecko26,38 %
Taliansko27 %
Fínsko28 %
Francúzsko30 % alebo 12,8 %
Švédsko30 %
Švajčiarsko35 %