Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Huntington Bancshares (NASDAQ: HBAN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,87%.
  Splatné 1. júla; pre akcionárov z 17. júna; ex-div 16. júna.
 2. Pfizer (NYSE: PFE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,39 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,95%.
  Splatné 4. júna; pre akcionárov z 7. mája; ex-div 6. mája.
 3. American National Group (NASDAQ: ANAT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,82 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,91%.
  Splatné 18. júna; pre akcionárov z 4. júna; ex-div 3. júna.
 4. Walgreens Boots (NASDAQ: WBA) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,4675 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,52%.
  Splatné 11. júna; pre akcionárov z 21. mája; ex-div 20. mája.
 5. Bank of America (NYSE: BAC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,18 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,88%.
  Splatné 25. júna; pre akcionárov z 4. júna; ex-div 3. júna.
 6. Energy Transfer (NYSE: ET) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1525 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,55%.
  Splatné 19. mája; pre akcionárov z 11. mája; ex-div 10. mája.
 7. Sunoco LP (NYSE: SUN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,8255 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 9,81%.
  Splatné 19. mája; pre akcionárov z 11. mája; ex-div 10. mája.
 8. Valvoline (NYSE: VVV) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,125 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,75%.
  Splatné 15. júna; pre akcionárov z 28. mája; ex-div 27. mája.
 9. Schlumberger (NYSE: SLB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,125 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,98%.
  Splatné 8. júla; pre akcionárov z 2. júna; ex-div 1. júna.
 10. Middlesex Water (NASDAQ: MSEX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,2725 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,29%.
  Splatné 1. júna; pre akcionárov z 14. mája; ex-div 13. mája.
 11. CenterPoint (NYSE: CNP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,16 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,65%.
  Splatné 10. júna; pre akcionárov z 20. mája; ex-div 19. mája.
 12. Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,70 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,34%.
  Splatné 22. júna; pre akcionárov z 8. júna; ex-div 7. júna.
 13. Hercules Capital (NYSE: HTGC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,32 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,49%.
  Splatné 19. mája; pre akcionárov z 12. mája; ex-div 11. mája.
 14. MSCI (NYSE: MSCI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,78 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0,64%.
  Splatné 28. mája; pre akcionárov z 14. mája; ex-div 13. mája.
 15. Invesco (NYSE: IVZ) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,17 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,56%.
  Dividenda navýšená o 9,7%.
  Splatné 3. júna; pre akcionárov z 11. mája; ex-div 10. mája.
 16. MPLX (NYSE: MPLX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,6875 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 10,33%.
  Splatné 14. mája; pre akcionárov z 7. mája; ex-div 6. mája.
 17. Exelon (NASDAQ: EXC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,3825 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,43%.
  Splatné 10. júna; pre akcionárov z 14. mája; ex-div 13. mája.
 18. Williams (NYSE: WMB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,41 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 6,83%.
  Splatné 28. júna; pre akcionárov z 11. júna; ex-div 10. júna.
 19. Wells Fargo (NYSE: WFC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,10 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0,89%.
  Splatné 1. júna; pre akcionárov z  7. mája; ex-div 6. mája.
 20. First Financial (NASDAQ: FFBC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,23 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,73%.
  Splatné 15. júna; pre akcionárov z 1. júna; bývalý div 28. mája.
 21. Charles Schwab (NYSE: SCHW) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,18 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,03%.
  Splatné 28. mája; pre akcionárov z 14. mája; ex-div 13. mája.
 22. First Horiz on National (NYSE: FHN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,28%.
  Splatné 1. júla; pre akcionárov z 11. júna; ex-div 10. júna.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár