Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Bank of New York Mellon (NYSE: BK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,31 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,44%.
  Splatné 1. októbra; pre akcionárov z 30. júna; ex-div 29. júna.
 2. McCormick (NYSE: MKC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,34 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,55%.
  Splatné 26. júla; pre akcionárov z 12. júla; ex-div 9. júla.
 3. Eli Lilly (NYSE: LLY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,85 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,48%.
  Splatné 10. septembra; pre akcionárov z 13. augusta; ex-div 12. augusta.
 4. General Mills (NYSE: GIS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,51 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,4%.
  Splatné 2. augusta; pre akcionárov z 9. júla; ex-div 8. júla.
 5. Watsco (NYSE: WSO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,95 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,72%.
  Splatné 30. júla; pre akcionárov z 15. júla; ex-div 14. júla.
 6. LTC Properties (NYSE: LTC) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,19 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,94%.
  Splatné 30. júla; pre akcionárov z 22. júla; ex-div 21. júla.
  Splatné 31. augusta; pre akcionárov z 23. augusta; ex-div 20. augusta.
  Splatné 30. septembra; pre akcionárov z 22. septembra; ex-div 21. sept.
 7. PNC Financial (NYSE: PNC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,6%.
  Dividenda navýšená o 8,7%.
  Splatné 5. augusta; pre akcionárov z 16. júla; ex-div 15. júla.
 8. OZK Bank (NASDAQ: OZK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,28 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,65%.
  Splatné 19. júla; pre akcionárov z 12. júla; ex-div 9. júla.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár