Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Shaw Communications (NYSE: SJR) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,0985 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,14%.
  Dividenda znížená o 87,6%.
  Splatné 29. septembra; pre akcionárov z 15. septembra; ex-div 14. sept.
 2. CVS Health (NYSE: CVS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,50 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,48%.
  Splatné 2. augusta; pre akcionárov z 23. júla; ex-div 22. júla.
 3. KeyCorp (NYSE: KEY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,185 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,72%.
  Splatné 15. septembra; pre akcionárov z 31. augusta; ex-div 30. augusta.
 4. J. M. Smucker (NYSE: SJM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,99 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,07%.
  Dividenda navýšená o 10%.
  Splatné 1. septembra; pre akcionárov so záznamom 13. augusta; ex-div 12. augusta.
 5. Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,38%.
  Splatné 12. augusta; pre akcionárov z 30. júla; ex-div 29. júla.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár