Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Energy Transfer (NYSE: ET) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1525 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 6,14%.
  Splatné 19. augusta; pre akcionárov z 6. augusta; ex-div. 5. augusta.
 2. Fidelity National (NYSE: FIS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,39 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,07%.
  Splatné 24. septembra; pre akcionárov z 10. septembra; ex-div. 9. septembra.
 3. Xerox (NYSE: XRX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,3%.
  Splatné 1. novembra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 4. Western Union (NYSE: WU) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,235 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,08%.
  Splatné 30. septembra; pre akcionárov z 16. septembra; ex-div. 15. septembra.
 5. Unilever (NYSE: UL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,4268 eur na akciu.
  Dividendový výnos je 3,62%.
  Splatné 8. septembra; pre akcionárov z 6. augusta; ex-div. 5. augusta.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár