Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Macy’s (NYSE: M) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,32%.
  Splatné 1. októbra; pre akcionárov z 15. septembra; ex-div. 14. septembra.
 2. Home Depot (NYSE: HD) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,65 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,04%.
  Splatné 16. septembra; pre akcionárov z 2. septembra; ex-div 1. septembra.
 3. Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,90 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,48%.
  Splatné 27. októbra; pre akcionárov z 5. októbra; ex-div. 4. októbra.
 4. Bank of Montreal (NYSE: BMO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,06 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,29%.
  Splatné 26. novembra; pre akcionárov záznamu 1. novembra; ex-div 29. októbra.
 5. New Residential Investment (NYSE: NRZ) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 10,14%.
  Dividenda je navýšená o 25%.
  Splatné 29. októbra; pre akcionárov záznamu 4. októbra; ex-div. 1. októbra.
 6. Vector (NYSE: VGR) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,20 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,56%.
  Splatné 29. septembra; pre akcionárov z 15. septembra; ex-div. 14. septembra.
 7. Medtronic (NYSE: MDT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,63 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,94%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 24. septembra; ex-div. 23. septembra.
 8. Flowers Foods (NYSE: FLO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,21 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,4%.
  Splatné 17. septembra; pre akcionárov z 3. septembra; ex-div. 2. sept.
 9. SL Green Realty (NYSE: SLG) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,3033 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,16%.
  Splatné 15. septembra; pre akcionárov z 31. augusta; ex-div. 30. augusta.
 10. LyondellBasell (NYSE: LYB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,13 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,65%.
  Splatné 7. septembra; pre akcionárov zo záznamu 30. augusta; ex-div. 27. augusta
 11. Lumen Technologies (NYSE: LUMN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 8,82%.
  Splatné 10. septembra; pre akcionárov zo záznamu 30. augusta; ex-div. 27. augusta.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár