Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Colgate-Palmolive (NYSE: CL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,34%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 21. októbra; ex-div. 20. októbra.
 2. Essex Property Trust (NYSE: ESS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 2,09 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,6%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 3. AbbVie (NYSE: ABBV) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,30 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,86%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 15. októbra; ex-div. 14. októbra.
 4. Annaly Capital Management (NYSE: NLY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,22 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 10,29%.
  Splatné 29. októbra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 5. Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,49 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,08%.
  Splatné 1. novembra; pre akcionárov záznamu 1. októbra; ex-div. 30. sept.
 6. Source Capital (NYSE: SOR) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,185 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,85%.
  Splatné 29. októbra; pre akcionárov z 18. októbra; ex-div. 15. októbra.
  Splatné 30. novembra; pre akcionárov záznamu 16. novembra; ex-div. 15. novembra.
 7. Nucor (NYSE: NUE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,405 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,48%.
  Splatné 10. novembra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 8. Intel (NASDAQ: INTC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,3475 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,54%.
  Splatné 1. decembra; pre akcionárov záznamu 7. novembra; ex-div 4. novembra.
 9. W. P. Carey (NYSE: WPC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,052 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,53%.
  Dividenda navýšená o 0,2%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 10. Tanger Factory (NYSE: SKT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1825 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,23%.
  Dividenda navýšená o 2,8%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 29. októbra; ex-div. 28. októbra.
 11. Starwood Property Trust (NYSE: STWD) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,48 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,72%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.
 12. Kroger (NYSE: KR) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,21 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,04%.
  Splatné 1. decembra; pre akcionárov záznamu 15. novembra; ex-div. 12. novembra.
 13. Texas Instruments (NASDAQ: TXN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,33%.
  Dividenda navýšená o 12,7%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov záznamu 1. novembra; ex-div 29. októbra.
 14. Abbott Laboratories (NYSE: ABT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,41%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 15. októbra; ex-div. 14. októbra.
 15. MGM Growth Properties (NYSE: MGP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,52 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,16%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 30. septembra; ex-div. 29. septembra.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár