Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Realty Income (NYSE: O) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,236 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,15%.
  Dividenda navýšená o 0,2%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 1. októbra; ex-div. 30. sept.
 2. Microsoft (NASDAQ: MSFT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,62 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0,83%.
  Dividenda navýšená o 10,7%.
  Splatné 9. decembra; pre akcionárov z 18. novembra; ex-div. 17. novembra.
 3. Ventas (NYSE: VTR) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,14%.
  Splatné 14. októbra; pre akcionárov z 1. októbra; ex-div. 30. sept.
 4. Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1875 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,14%.
  Splatné 15. októbra; pre akcionárov z 1. októbra; ex-div. 30. sept.
 5. Colgate-Palmolive (NYSE: CL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,34%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 21. októbra; ex-div. 20. októbra.
 6. AbbVie (NYSE: ABBV) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,30 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,86%.
  Splatné 15. novembra; pre akcionárov z 15. októbra; ex-div. 14. októbra

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár