Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Farmers National (NASDAQ:FMNB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,14 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,01%.
  Dividenda navýšená o 27,3%.
  Splatné 31. decembra; pre akcionárov z 10. decembra; ex-div 9. decembra.
 2. York Water (NASDAQ:YORW) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1949 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,62%.
  Dividenda navýšená o 4%.
  Splatné 14. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 29. dec.
 3. Movado (NYSE:MOV) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,29%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 17. decembra; pre akcionárov z 3. decembra; ex-div 2. decembra.
 4. Hormel Foods (NYSE:HRL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,26 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,42%.
  Dividenda navýšená o 6,1%.
  Splatné 15. februára; pre akcionárov z 18. januára; ex-div 14. januára.
 5. Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,27 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 6,12%.
  Dividenda navýšená o 5,9%.
  Splatné 30. decembra; pre akcionárov z 9. decembra; ex-div 8. decembra.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár