Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. AES (NYSE:AES) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,158 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,66%.
  Dividenda navýšená o 5%.
  Splatné 15. februára; pre akcionárov z 1. februára; ex-div 31. januára.
 2. Movado (NYSE:MOV) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,29%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 17. decembra; pre akcionárov z 3. decembra; ex-div 2. decembra.
 3. Farmers National (NASDAQ:FMNB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,14 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,01%.
  Dividenda navýšená o 27,3%.
  Splatné 31. decembra; pre akcionárov z 10. decembra; ex-div 9. decembra.
 4. RGC Resources (NASDAQ:RGCO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,195 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,56%.
  Dividenda navýšená o 5,4%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z 18. januára; ex-div 14. januára.
 5. Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS) deklaruje štvrťročnú dividendu 1,00 kanadských dolárov  na akciu.
  Dividendový výnos je 4,91%.
  Dividenda navýšená o 11,1%.
  Splatné 27. januára; pre akcionárov z 4. januára; ex-div 3. januára.
 6. Merck (NYSE:MRK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,69 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,71%.
  Dividenda navýšená o 6,2%.
  Splatné 7. januára; pre akcionárov z 15. decembra; ex-div 14. decembra.
 7. Mastercard (NYSE:MA) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,49 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0,62%.
  Dividenda navýšená o 11,4%.
  Splatné 9. februára; pre akcionárov z 7. januára; ex-div 6. januára.
 8. McCormick (NYSE:MKC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,37 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,72%.
  Dividenda navýšená o 8,8%.
  Splatné 10. januára; pre akcionárov z 31. decembru; ex-div 29. decembra.
 9. National Bank of Canada (OTCPK:NTIOF) deklaruje štvrťročnú dividendu 0,87 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,51%.
  Dividenda navýšená o 22,5%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z 27. decembra; ex-div 23. decembra.
 10. SL Green Realty (NYSE:SLG) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,3108 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,52%.
  Dividenda navýšená o 2,5%.
  Splatné 18. januára; pre akcionárov z 15. decembra; ex-div 14. decembra.
 11. Axis Capital Holdings (NYSE:AXS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,43 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,33%.
  Dividenda navýšená o 2,4%.
  Splatné 18. januára; pre akcionárov z 30. decembra; ex-div 29. decembra.
 12. Eastman Chemical (NYSE:EMN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,76 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,89%.
  Dividenda navýšená o 10,1%.
  Splatné 7. januára; pre akcionárov z 15. decembra; ex-div 14. decembra.
 13. Amgen (NASDAQ:AMGN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,94 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,83%.
  Dividenda navýšená o 10,2%.
  Splatné 8. marca; pre akcionárov z 15. februára; ex-div 14. februára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár