Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,54 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,83%.
  Dividenda navýšená o 10,2%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z 7. januára; ex-div 6. januára.
 2. Trinity (NYSE:TRN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,23 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,25%.
  Dividenda navýšená o 9,5%.
  Splatné 31. januára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.
 3. Union Pacific (NYSE:UNP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,18 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,9%.
  Dividenda navýšená o 10,3%.
  Splatné 30. decembra; pre akcionárov z 20. decembra; ex-div 17. decembra.
 4. Pfizer (NYSE:PFE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,40 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,04%.
  Dividenda navýšená o 2,6%.
  Splatné 4. marca; pre akcionárov z 28. januára; ex-div 27. januára.
 5. CVS Health (NYSE:CVS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,55 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,26%.
  Dividenda navýšená o 10%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z z 21. januára; ex-div 20. januára.
 6. Cerner (NASDAQ:CERN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,27 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,44%.
  Dividenda nvaýšená o 22,7%.
  Splatné 11. januára; pre akcionárov z 27. decembra; ex-div 23. decembra.
 7. Edison (NYSE:EIX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,70 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,21%.
  Dividenda navýšená o 5,7%.
  Splatné 31. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 29. decembra.
 8. Broadcom (NASDAQ:AVGO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 4,10 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,81%.
  Dividenda navýšená o 13,9%.
  Splatné 31. decembra; pre akcionárov z 22. decembra; ex-div 21. decembra.
 9. Enbridge (NYSE:ENB) deklaruje štvrťročnú dividendu 0,860 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,12%.
  Dividenda navýšená o 3%.
  Splatné 1. marca; pre akcionárov z 15. februára; ex-div 14. februára.
 10. Essential Properties (NYSE:EPRT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,26 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,8%.
  Dividenda navýšená o 4%.
  Splatné 13. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 29. decembra.
 11. Amgen (NASDAQ:AMGN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,94 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,83%.
  Dividenda navýšená o 10,2%.
  Splatné 8. marca; pre akcionárov z 15. februára; ex-div 14. februára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár