Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. BK Technologies (NYSE:BKTI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,03 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,77%.
  Dividenda navýšená o 50%.
  Splatné 24. januára; pre akcionárov z 10. januára; ex-div 7. januára.
 2. Camden National (NASDAQ:CAC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,40 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,43%.
  Dividenda navýšená o 11,1%.
  Splatné 31. januára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.
 3. Dynacor Gold Mines (OTCPK:DNGDF) deklaruje mesačnú dividendu 0,0083 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,39%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 19. januára; pre akcionárov z 10. januára; ex-div 7. januára.
 4. Trinity Capital (NASDAQ:TRIN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,36 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 8,86%.
  Dividenda navýšená o 9,1%.
  Splatné 14. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 30. decembra.
 5. Mosaic (NYSE:MOS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1125 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,23%.
  Dividenda navýšená o 50%.
  Splatné 17. marca; pre akcionárov z 3. marca; ex-div 2. marca.
 6. Eli Lilly (NYSE:LLY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,98 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,58%.
  Dividenda navýšená o 15,3%.
  Splatné 10. marca; pre akcionárov z 15. februára; ex-div 14. februára.
 7. WD-40 Company (NASDAQ:WDFC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,78 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,32%.
  Dividenda navýšená o 8,3%.
  Splatné 31. januára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár