Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,54 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,83%.
  Dividenda navýšená o 10,2%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z 7. januára; ex-div 6. januára.
 2. Franklin Resources (NYSE:BEN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,29 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,44%.
  Dividenda navýšená o 3,6%.
  Splatné 14. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 30. decembra.
 3. American Tower (NYSE:AMT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,39 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,03%.
  Dividenda navýšená o 6,1%.
  Splatné 14. januára; pre akcionárov z 27. decembra; ex-div 23. decembra.
 4. Norwood Financial (NASDAQ:NWFL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,28 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,31%.
  Dividenda navýšená o 7,7%.
  Splatné 1. februára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.
 5. Preferred Bank (NASDAQ:PFBC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,43 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,52%.
  Dividenda navýšená o 13,2%.
  Splatné 21. januára; pre akcionárov z 7. januára; ex-div 6. januára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár