Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Trinity Capital (NASDAQ:TRIN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,36 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 8,86%.
  Dividenda navýšená o 9,1%.
  Splatné 14. januára; pre akcionárov z 31. decembra; ex-div 30. decembra.
 1. Dynacor Gold Mines (OTCPK:DNGDF) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,0083 kanadských dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,39%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 19. januára; pre akcionárov z 10. januára; ex-div 7. januára.
 1. Preferred Bank (NASDAQ:PFBC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,43 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,52%.
  Dividenda navýšená o 13,2%.
  Splatné 21. januára; pre akcionárov zo 7. januára; ex-div 6. januára.
 1. Bank OZK (NASDAQ:OZK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,30 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,58%.
  Dividenda navýšená o 3,4%.
  Splatné 21. januára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.
 1. Life Storage (NYSE:LSI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,00 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,73%.
  Dividenda navýšená o 16,3%.
  Splatné 26. januára; pre akcionárov z 14. januára; ex-div 13. januára.
 1. Viatris (NASDAQ: VTRS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,12 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,32%.
  Dividenda navýšená o 9,1%.
  Splatné 16. marca; pre akcionárov z 24. februára; ex-div 23. februára.
 1. Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,19 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,0%.
  Dividenda navýšená o 11,8%.
  Splatné 15. marca; pre akcionárov z 18. februára; ex-div 17. februára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a z ámery s ním konz ultovať. Prevádz kovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár