Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Nexstar Media (NASDAQ:NXST) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,90 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,33%.
  Dividenda navýšená o 29%.
  Splatné 28. februára; pre akcionárov z 11. februára; ex-div 10. februára.
 1. Fidelity National (NYSE:FIS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,47 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,72%.
  Dividenda navýšená o 20,5%.
  Splatné 25. marca; pre akcionárov z 11. marca; ex-div 10. marca.
 1. PCB Bancorp (NASDAQ: PCB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,66%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 18. februára; pre akcionárov z 11. februára; ex-div 10. februára.
 1. SJW (NYSE:SJW) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,36 dolárov na akciu, čo predstavuje.
  Dividendový výnos je 2,12%.
  Dividenda navýšená o 5,9%.
  Splatné 1. marca; pre akcionárov z 7. februára; ex-div 4. februára.
 1. NiSource (NYSE:NI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,235 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,44%.
  Dividenda navýšená o 6,8%.
  Splatné 18. februára; pre akcionárov z 8. februára; ex-div 7. februára.
 1. California Water Service (NYSE:CWT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,65%.
  Dividenda navýšená o 8,7%.
  Splatné 18. februára; pre akcionárov z 7. februára; ex-div 4. februára.
 1. Chevron (NYSE:CVX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,42 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,25%.
  Dividenda navýšená o 6%.
  Splatné 10. marca; pre akcionárov z 16. februára; ex-div 15. februára.
 2. Intel (NASDAQ:INTC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,365 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,83%.
  Dividenda navýšená o 5%.
  Splatné 1. marca; pre akcionárov z 7. februára; ex-div 4. februára.
 1. Kimberly-Clark (NYSE:KMB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,16 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,27%.
  Dividenda navýšená o 1,8%.
  Splatné 4. apríla; pre akcionárov z 4. mareca; ex-div 3. marca.
 2. Energy Transfer (NYSE:ET) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,175 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7,53%.
  Dividenda navýšená o 14,8%.

  Splatné 18. februára; pre akcionárov z 8. februára; ex-div 7. februára.
 3. Wells Fargo (NYSE:WFC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,87%.
  Dividenda navýšená o 25%.
  Splatné 1. marca; pre akcionárov z 4. februára; ex-div 3. februára.
 1. Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,40 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,33%.
  Dividenda navýšená o 8,1%.
  Splatné 1. marca; pre akcionárov z 8. februára; ex-div 7. februára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár