Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. UPS (NYSE:UPS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,52 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,01%.
  Dividenda navýšená o 49%.
  Splatné 10. marca; pre akcionárov z 22. februára; ex-div 18. februára.
 1. Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,73 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,26%.
  Dividenda navýšená o 2,8%.
  Splatné 30. marca; pre akcionárov z 15. marec; ex-div 14. marca.
 1. Kimco Realty (NYSE:KIM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,19 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,15%.
  Dividenda navýšená o 11,8%.
  Splatné 24. marca; pre akcionárov z 10. marca; ex-div 9. marca.
 1. Eversource Energy (NYSE:ES) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,6375 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,87%.
  Dividenda navýšená o 5,8%.
  Splatné 31. marca; pre akcionárov z 3. marca; ex-div 2. marca.
 1. IntercontinentalExchange (NYSE:ICE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,38 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,18%.
  Dividenda navýšená o 15,2%.
  Splatné 31. marca; pre akcionárov z 17. marca; ex-div 16. marca.
 1. CME (NASDAQ:CME) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,00 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,67%.
  Dividenda navýšená o 11,1%.
  Splatné 25. marca; pre akcionárov z 10. marca; ex-div 9. marca.
 1. Columbia Sportswear (NASDAQ:COLM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,30 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,33%.
  Dividenda navýšená o 15,4%.
  Splatné 21. marca; pre akcionárov z 11. marca; ex-div 10. marca.
 1. Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,253 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,37%.
  Dividenda navýšená o 9,1%.
  Splatné 8. marca; pre akcionárov z 22. februára; ex-div 18. februára.
 1. Prudential Financial (NYSE:PRU) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,20 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,23%.
  Dividenda navýšená o 4,3%.
  Splatné 11. marca; pre akcionárov z 15. februára; ex-div 14. februára.
 1. Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,32 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,01%.
  Dividenda navýšená o 5,3%.
  Splatné 31. marca; pre akcionárov z 28. februára; ex-div 25. februára.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár