Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Ameren (NYSE:AEE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,59 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,74%.
  Dividenda navýšená o 7,3%.
  Splatné 31. marca; pre akcionárov z 9. marca; ex-div 8. marca.
 1. Victory Capital (NASDAQ:VCTR) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,85%.
  Dividenda navýšená o 47,1%.
  Splatné 25. marca; pre akcionárov z 10. marca; ex-div 9. marca.
 1. Kite Realty (NYSE:KRG) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,20 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,7%.
  Dividenda navýšená o 5,3%.
  Splatné 15. apríla; pre akcionárov z 8. apríla; ex-div 7. apríla.
 1. First National (NASDAQ:FXNC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,14 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,52%.
  Dividenda navýšená o 16,7%.
  Splatné 11. marca; pre akcionárov z 25. februára; ex-div 24. februára.
 1. Watsco (NYSE:WSO) deklaruje ročnú dividendu vo výške 8,80 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,19%.
  Dividenda navýšená o 12,8%.
  Zvýšená dividenda nadobudne účinnosť v nasledujúci plánovaný štvrťročný výplatný deň 29. apríla 2022.
 1. GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) deklaruje štvrťročnú dividendu 0,23 britských libier na akciu.
  Dividendový výnos je 2,76%.
  Dividenda navýšená o 21,1%.
  Splatné 7. apríla; pre akcionárov z 25. februára; ex-div 24. februára
 1. 3M (NYSE:MMM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,49 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,67%.
  Dividenda navýšená o 0,7%.
  Splatné 12. marca; pre akcionárov z 18. februára; ex-div 17. februára.
 1. Exelon (NASDAQ:EXC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,3375 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,13%.
  Dividenda znížená o 11,8%.
  Splatné 10. marca; pre akcionárov z 25. februára; ex-div 24. februára.
 1. Danaos (NYSE:DAC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,75 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,08%.
  Dividenda navýšená o 50%.
  Splatné 28. februára; pre akcionárov z 17. februára; ex-div 16. februára.
 1. Harley-Davidson (NYSE:HOG) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,1575 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,76%.
  Dividenda navýšená o 5%.
  Splatné 18. marca; pre akcionárov z 28. februára; ex-div 25. februára
 1. Hasbro (NASDAQ:HAS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,70 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,98%.
  Dividenda navýšená o 2,9%.
  Splatné 16. mája; pre akcionárov z 2. mája; ex-div 29. apríla.

Zdroj: seekingalpha 

Odmietnutie z odpovednosti: Prevádz kovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nez odpovedajú z a straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z  tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýz a investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným roz hodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár