Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. W. P. Carey (NYSE: WPC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,059 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5,16%.
  Dividenda navýšená o 0,2%.
  Splatné 15. júla; pre akcionárov k 30. júnu; ex-div 29. júna.
 1. Eagle (NASDAQ:EGBN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,45 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,99%.
  Dividenda navýšená o 12,5%.
  Splatné 29. júla; pre akcionárov k 11. júlu; ex-div 8. júla.
 1. Realty Income (NYSE:O) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0,2475 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,73%.
  Dividenda navýšená o 0,2%.
  Splatné 15. júla; pre akcionárov k 1. júlu; ex-div 30. júla.
 1. FedEx (NYSE:FDX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,15 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,07%.
  Dividenda navýšená o 53,3%.
  Splatné 11. júla; pre akcionárov k 27. júnu; ex-div 24. júna.
 1. Oracle (NYSE:ORCL) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,32 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,0%.
  Dividenda navýšená o 18,5%.
  Splatné 26. júla; pre akcionárov k 12. júlu; ex-div 11. júla.
 1. Garmin (NYSE:GRMN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,73 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,92%.
  Dividenda navýšená o 9%.
  Splatné 30. júna; pre akcionárov k 20. júnu; ex-div 16. júna.
  Splatné 30. septembra; pre akcionárov k 15. septembru; ex-div 14. septembra.
  Splatné 30. decembra; pre akcionárov k 15. decembru; ex-div 14. decembra.
  Splatnosť 31. marca 2023; pre akcionárov k 15. marcu 2023; ex-div 14. marca 2023.

Zdroj: seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú ztu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár