Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Parke Bancorp (NASDAQ:PKBK) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,18 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3,18%.
  Dividenda navýšená o 12,5%.
  Splatné 23. septembra; pre akcionárov k 9. septembrau; ex-div 8. septembra.
 1. Eastgroup Properties (NYSE:EGP) vyhlásila štvrťročnú dividendu vo výške 1,25 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2,95%.
  Dividenda navýšená o 13,6%.
  Splatné 14. októbra; pre akcionárov k 30. septembru; ex-div 29. septembra.
 1. Northrim BanCorp (NASDAQ: NRIM) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,50 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4,94%.
  Dividenda navýšená o 22%.
  Splatné 16. septembra; pre akcionárov k 8. septembru; ex-div 7. septembra.
 1. Lam Research (NASDAQ:LRCX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1,725 ​​dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1,44%.
  Dividenda navýšená o 15%.
  Splatné 5. októbra; pre akcionárov k14. septembru; ex-div 13. septembra.
 1. Altria (NYSE:MO) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0,94 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 8,18%.
  Dividenda navýšená o 4,4%.
  Splatné 11. októbra; pre akcionárov k 15. septembru; ex-div 14. septembra.

Zdroj: seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú ztu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár