Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Nathans Famous (NASDAQ: NATH) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.35 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2.5%.
  Splatné, 26. júna; pre akcionárov z 22. júna; ex-div 19.júna.
 2. Benchmark Electronics (NYSE: BHE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.16 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3.03%.
  Splatné 14.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 3. Pebblebrook Hotel (NYSE: PEB) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.01 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0.27%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 4. Safehold (NYSE: SAFE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.1622 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.06%.
  Dividenda navýšená o 4%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 5. Paramount (NYSE: PGRE) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.10 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4.98%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 6. Pegasystems (NASDAQ: PEGA) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.03 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0.13%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 1.júla; ex-div 30.júna.
 7. Essential Properties (NYSE: EPRT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.23 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5.2%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 8. New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ: NYMT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.05 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7.18%.
  Splatné 27.júla; pre akcionárov z 1.júla; ex-div 30.júna.
 9. FedEx (NYSE: FDX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.65 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.94%.
  Splatné 13. júla; pre akcionárov z 29.júna; ex-div, 26. júna.
 10. KKR Real Estate Finance Trust (NYSE: KREF) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.43 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 10.16%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 11. National Health Investors (NYSE: NHI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 1.1025 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 7.22%.
  Splatné 7.augusta; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 12. Lexington Realty Trust (NYSE: LXP) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.105 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3.96%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár