Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. Mackinac Financial (NASDAQ: MFNC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.14 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5.76%.
  Splatné 20.júla; pre akcionárov z 6.júla; ex-div 2.júla.
 2. CBTX (NASDAQ: CBTX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.10 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.97%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 1.júla; ex-div 30.júna.
 3. Saul Centers (NYSE: BFS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.53 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 6.53%.
  Splatné 31.júla; pre akcionárov z 17.júla; ex-div 16.júla.
 4. Masco (NYSE: MAS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.135 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.12%.
  Splatné 10.augusta; pre akcionárov zo 10. júla; ex-div 9. júla.
 5. Franklin Universal Trust (NYSE: FT) deklaruje mesačnej dividendu vo výške 0.032 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 5.68%.
  Splatné 15.júla; pre akcionárov z 30.júna; ex-div 29.júna.
 6. Saul Centers (NYSE: BFS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.53 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 6.53%.
  Splatné 31.júla; pre akcionárov z 17.júla; ex-div 16.júla.
 7. PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.40 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 9.59%.
  Dividenda navýšená o 60%.
  Splatné 30.júla; pre akcionárov z 15.júla; ex-div 14.júla.
 8. ARMOUR Residential REIT (NYSE: ARR) deklaruje mesačnú dividendu vo výške 0.10 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 13.35%.
  Dividenda navýšená o 11.1%.
  Splatné 30.júla; pre akcionárov z 15.júla; ex-div 14.júla.
  Splatné 28.augusta; pre akcionárov z 17.augusta; ex-div 14. augusta.
  Splatné 29. septembra; pre akcionárov z 15.septembra; ex-div 14.septembra.
 9. S&P Global (NYSE: SPGI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.67 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 0.81%.
  Splatné 10.septembra; pre akcionárov z 26.augusta; ex-div 25. augusta.
 10. McCormick (NYSE: MCC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.62 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.44%.
  Splatné 20.júla; pre akcionárov z 6.júla; ex-div 2.júla.
 11. Tecnoglass (NASDAQ: TGLS) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.0275 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2.14%.
  Splatné 31.júla; pre akcionárov z 8.júla; ex-div 7.júla.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár