Dividendové novinky

Akcie Americké akcie Dividendové novinky Dividendy
 1. McCormick (NYSE: MCC) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.62 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.44%.
  Splatné 20.júla; pre akcionárov z 6.júla; ex-div 2.júla.
 2. Omega Flex (NASDAQ: OFLX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.28 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.07%.
  Splatné 13. júla; pre akcionárov z 6.júla; ex-div 2.júla.
 3. Eagle (NASDAQ: EGBN) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.22 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2.93%.
  Splatné 31.júla; pre akcionárov z 15.júla; ex-div 14.júla.
 4. Starbucks (NASDAQ: SBUX) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.41 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 2.23%.
  Splatné 21.augusta; pre akcionárov z 7.augusta; ex-div 6.augusta.
 5. Glacier Bancorp (NASDAQ: GBCI) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.29 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 3.41%.
  Splatné 16.júla; pre akcionárov z 7.júla; ex-div 6.júla.
 6. HP (NYSE: HPQ) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.1762 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 4.35%.
  Splatné 7.októbra; pre akcionárov z 9.septembra; ex-div 8.septembra.
 7. Investar (NASDAQ: Istra) deklaruje štvrťročnú dividendu vo výške 0.06 dolárov na akciu.
  Dividendový výnos je 1.81%.
  Splatné 31.júla; pre akcionárov z 6.júla; ex-div 2.júla.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár