Dividendoví aristokrati – Consolidated Edison (ED:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Utility sú všeobecne považované za veľmi stabilné dividendové akcie a Consolidated Edison (ED:NYSE) je rozhodne stabilná dividendová akcie s viac ako storočnou históriou vyplácania dividend a viac ako 40 rokov každoročného navýšenia dividendy.

Prehľad podnikania

Consolidated Edison (ED:NYSE) je utility firma s veľkou trhovou kapitalizáciou (large-cap). Spoločnosť má ročné príjmy vo výške približne 12 miliárd dolárov a má aktíva vo výške vyše 50 miliárd dolárov.

Spoločnosť v New Yorku zásobuje viac ako 3 milióny zákazníkov elektrickou energiou a ďalší milión plynom. Podniká v oblasti elektriny, plynu, pary a zelenej energie.

Takže by nemalo by byť prekvapením, že spoločnosť Consolidated Edison vykázala stabilný rast aj v roku 2018. Upravený zisk na akciu (adjusted earnings-per-share) vzrástol o 7% v roku 2018 a rástol vo všetkých štvrťrokoch.

Spoločnosť Consolidated Edison by mala aj naďalej pokračovať v miernom raste ziskov každý nasledujúci rok a to prostredníctvom kombinácie rastu nových zákazníkov a zvyšovaním cien.

Perspektívy rastu

Rast ziskov v utility sektore je podobný rastu HDP. Preto možno v najbližších 5 tich rokoch očakávať, že Consolidated Edison bude zvyšovať svoj zisk na akciu (earnings-per-share) o 3,5% ročne.

Ťahúňom rastu spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) budú noví zákazníci a zvyšujúce sa ceny. Hlavnou výhodou plynúcou z pôsobenia v regulovanom odvetví je skutočnosť, že utility môžu pravidelne zvyšovať ceny, čo im prakticky zaisťuje stabilný rast.

Pred dvoma rokmi spoločnosť získala schválenie plánu rastu cien pre nasledujúce tri roky, a to ako v odvetví dodávky elektriny, tak aj plynu. To umožní spoločnosti Consolidated Edison do roku 2020 zvýšiť základnú sadzbu o 6% každý rok.

Jednou z možných hrozieb pre budúci rast je rast úrokových sadzieb, ktoré by mohli zvýšiť náklady na kapitál spoločnosti, pretože utility firmy využívajú predovšetkým dlh (pôžičky) pre svoj rast. Našťastie je Consolidated Edison (ED:NYSE) v dobrej finančnej kondícii. Má úverový rating investičného stupňa BBB + a dobrú štruktúru kapitálu s vyváženou splatnosťou v najbližších niekoľkých rokoch.

Zdravá rozvaha a silný obchodný model pomáhajú zabezpečiť, že dividendy spoločnosť Consolidated Edison bude aj naďalej vyplácať.

ročný graf CONSOLIDATED EDISON, zdroj: FINANZEN100

Konkurenčné výhody a výkonnosť počas finančnej krízy

Konkurenčnou výhodou Consolidated Edison sú vysoké regulačné prekážky a náklady na vstup v utility (verejnom) sektore. Elektrina a plyn sú pre ľudskú spoločnosť nevyhnutné a životne veľmi dôležité. Výsledkom toho je, že tento sektor je štátom regulovaný, takže je prakticky nemožné, aby nová firma vstúpila na trh. To poskytuje firme Consolidated Edison veľkú bezpečnosť súčasných a budúcich ziskov.

Obchodný model utilít je navyše vysoko odolný voči recesii. Zatiaľ čo mnoho spoločností vykázalo v rokoch 2008 a 2009 výrazný pokles ziskov, tak zisky Consolidated Edison sa držali pomerne dobre. Zisky na akciu (earnings-per-share) počas finančnej krízy sú uvedené nižšie:

Zisky spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) síce v rokoch 2008 a 2009 klesli, ale v roku 2010 sa prudko opäť zvýšili. Spoločnosť, ale stále vytvárala slušné zisky aj v najhoršom období hospodárskeho poklesu. Táto odolnosť umožnila spoločnosti Consolidated Edison každý rok pokračovať v navyšovaní svoje dividendy.

sa držali pomerne dobre. Zisky na akciu (earnings-per-share) počas finančnej krízy zaznamenali pokles priemerne len o 7 percent.

Zisky spoločnosti Consolidated Edison síce v rokoch 2008 a 2009 klesli, ale v roku 2010 sa opäť prudko zvýšili. Spoločnosť, ale stále vytvárala slušné zisky aj v najhoršom období hospodárskeho poklesu. Táto odolnosť umožnila spoločnosti Consolidated Edison každý rok pokračovať v navyšovaní dividendy.

Ocenenie a očakávaný výnos

Consolidated Edison (ED:NYSE) za minulý rok očakávala upravený zisk na akciu (earnings-per-share) vo výške 4,25 dolárov. Na tomto základe sa akcie obchodujú za pomer ceny a ziskov (price-to-earnings ratio) vo výške 18,7, čo je viac než odhad férovej ​​hodnoty vo výške 15,4. Odhad férovej ​​hodnoty sa rovná desaťročnému priemeru pomeru ceny a ziskov (price-to-earnings ratio). Výsledkom je, že akcie spoločnosti Consolidated Edison sú nadhodnotené. Ak sa ocenenie akcií vráti k odhadu férové ​​hodnoty, tak to investorom prinesie pokles ročného výnosu o 3%. To by mohlo byť významným problémom pre budúce výnosy.

Našťastie by akcia mohla prinášať akcionárom pozitívny výnos prostredníctvom rastu ziskov a dividend. Spoločnosti by mal zisk v najbližších piatich rokoch rásť o 3,5% ročne. Navyše akcie v súčasnosti prinášajú dividendový výnos 3,7%.

Celkovo tak možno v najbližších piatich rokoch očakávať návratnosť spoločnosti Consolidated Edison takmer 4,5% ročne. To je veľmi slušná očakávaná miera návratnosti pre firmu z utility sektora, pretože tieto firmy sú investormi kupované predovšetkým spravidla pre ich dividendové výnosy, než rast resp. pokles ich ceny.

Dividendový dlhodobý investori nebudú spoločnosťou Consolidated Edison sklamaní. Má atraktívny výnos cca 3,7% a veľmi bezpečný výplatný pomer. Vedenie spoločnosti očakáva výplatný pomer pod 70%, čo znamená udržateľnú dividendu.

Avšak pre rastových (grow) investorov, alebo pre tých, ktorí hľadajú vyššiu mieru návratnosti, tak pravdepodobne nebudú akcie spoločnosti Consolidated Edison zaujímať.

Akcie spoločnosti Consolidated Edison (ED:NYSE) sú v súčasnej dobe mierne nadhodnotené, čo z nich dnes robí relatívne neatraktívnu investíciu pre DGI investorov. Ale aj tak stále môžu dobre poslúžiť v portfóliu dividendového investora. Akcie ponúkajú bezpečný dividendový príjem a dividendový výnos vo výške cca 3,7%, ktorý prevyšuje 2% dividendový výnos indexu S & P 500. Consolidated Edison je tiež dividendovým aristokratov, takže možno očakávať zvýšenie dividendy každým rokom. Výsledkom je, že akcie spoločnosti Consolidated Edison stále stoja za zváženie pre dôchodkové portfólio.

Zdroj: suredividend

Ohodnoť článok

Pridaj komentár