Dividendoví králi v roku 2019

Akcie Americké akcie Dividendy Reality Spotrebiteľský sektor Zdravotníctvo

Prvá časť

Dividendoví králi sú tí najlepší z najlepších čo sa týka dlhodobých dividend. 

Čo to vlastne je dividendový kráľ? Akcia spoločnosti s 50 alebo viac po sebe idúcimi rokmi zvyšujúcich sa dividend. V súčasnosti existuje 27 dividendových kráľov, vrátane nedávno pridanej Altria Group (MO). 

Nižšie predstavujeme niekoľko najlepších dividendových kráľov.

Nasledujúce akcie sú tými najlepšími dividendovými kráľmi na základe očakávaných ročných výnosov do roku 2024. Akcie sú zoradené podľa najnižšej až najvyššej očakávanej ročnej návratnosti. Celkové výnosy zahŕňajú kombináciu budúceho rastu zisku na akciu, dividend a akýchkoľvek zmien v násobku P/E.

Stanley Black & Decker (SWK)

5-ročné očakávané výnosy: 6,9%

Stanley Black & Decker (SWK:NYSE) je svetový líder v oblasti elektrického náradia, ručného náradia a s nimi súvisiacich položiek. Spoločnosť má popredné globálne postavenie v oblasti predaja náradia a skladovania. Stanley Black & Decker je druhý na svete v oblasti komerčného elektronického zabezpečenia a technického upevnenia. 

Stanley Works a Black & Decker sa v roku 2010 zlúčili a vytvorili súčasnú spoločnosť. Stanley Works bol založený už v roku 1843, keď Frederick Stanley otvoril v Connecticute malý obchod s hardvérom. Black & Decker bol založený v Baltimore v roku 1910 a vyrobil prvý prenosný elektrický nástroj na svete. Stanley Black & Decker obchoduje s trhovou kapitalizáciou 22 miliárd dolárov, s ročnými príjmami 14 miliárd dolárov.

Spoločnosť Stanley Black & Decker (SWK:NYSE) vykázala výsledky výnosov za tretí štvrťrok roka 2019. Upravený zisk na akciu za štvrťrok dosiahol 2,13 dolárov (čím prekonal odhady o 0,10 dolárov) a rast o 2,4% oproti predchádzajúcemu roku. Výnosy vzrástli o 6% na 3,6 miliardy dolárov (o 15 miliónov dolárov menej, ako sa očakávalo). Stanley Black & Decker mal v tomto štvrťroku 4%-ný rast a akvizície pridali 3%. Nástroje a skladovanie mali 5%-ný rast, pričom všetky regióny mimo rozvíjajúcich sa trhov vykazovali zlepšenia. Inovácia remeselníkov a výrobkov pokračuje v zvyšovaní ziskov v Severnej Amerike. Medzi segmenty s najvyššou výkonnosťou patrí infraštruktúra, ktorá zvýšila tržby o 4% v dôsledku sily projektov v oblasti ropy a zemného plynu. Organické tržby za divíziu Security vzrástli za tento štvrťrok o 1%.

ročný graf STANLEY BLACK&DECKER, zdroj: GOOGLE

Spoločnosť Stanley Black & Decker (SWK:NYSE) čelí tlaku na marže, pretože clá, mena a komoditné náklady v tomto štvrťroku predstavovali 90 mil. dolárov. Upravená prevádzková marža vo výške 14,5% bola rovnaká ako v predchádzajúcom roku. V dôsledku toho Stanley Black & Decker oznámila, že prechádza novým programom znižovania nákladov, ktorý by mal každoročne znížiť náklady o 200 miliónov dolárov.

Stanley Black & Decker (SWK:NYSE) znížil svoje celoročné odhady a teraz očakáva upravené zisky na akciu v rozmedzí 8,35 až 8,45 dolárov (oproti 8,50 až 8,70 dolárov predtým). Spoločnosť napriek tomu očakáva na tento rok rast od 3,5% do 4%. Očakáva sa 8%-ný ročný rast zisku na akciu v nasledujúcich piatich rokoch, ktorý bude pozostávať z rastu výnosov, rozšírenia marží a spätného odkúpenia akcií. Akcia má aj dividendový výnos 1,8%. Akcie sú však vnímané ako nadhodnotené s pomerom ceny k zisku vo výške 18,4. Kontrakcia násobku P/E bude pre túto populáciu negatívnym aspektom, ale stále sa očakáva pozitívny celkový výnos 6,9% ročne počas nasledujúcich piatich rokov.

Johnson & Johnson (JNJ)

5-ročné očakávané výnosy: 8,1%

Johnson & Johnson (JNJ:NYSE) je diverzifikovaný konglomerát zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť zvýšila svoju dividendu za 57 po sebe nasledujúcich rokov (vrátane zvýšenia o 5,6% v apríli 2019). Dlhodobé výsledky spoločnosti J&J v oblasti stabilného zvyšovania dividend sú dôsledkom masívneho globálneho podnikania spoločnosti a trvalého rastu za posledných niekoľko desaťročí. Do roku 2018 spoločnosť J & J zvýšila svoj upravený zisk 35 po sebe nasledujúcich rokov. Toto obdobie zahŕňa viacnásobné recesie, a aj napriek tomu sa spoločnosti J&J podarilo naďalej zvyšovať svoje zisky. Najväčším dôvodom jej stabilného rastu je veľký a diverzifikovaný obchodný model a jej špičkové značky.

Johnson & Johnson (JNJ:NYSE) má veľké podniky v celom spektre zdravotníckej starostlivosti, vrátane farmaceutických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a spotrebného tovaru. V minulom roku mala spoločnosť J&J 26 samostatných platforiem a produktov generujúcich ročný obrat najmenej 1 miliardu dolárov. Z toho 12 generovalo za rok viac ako 2 miliardy dolárov. Farmaceutické výrobky sú najväčším obchodným odvetvím spoločnosti J&J, ktoré v roku 2018 predstavuje tržby vo výške 40 miliárd dolárov. Je to tiež najrýchlejšie rastúci segment spoločnosti.

ročný graf JOHNSON&JOHNSON, zdroj: GOOGLE

Predaj farmaceutických výrobkov minulý rok vzrástol na operatívnom základe o 12%, čo zahŕňa dopady na menu a účinky odpredaja. Zdravotnícke pomôcky predstavovali 27 miliárd dolárov z predaja v roku 2018 a prevádzkové tržby vzrástli o 2,6%. Spotrebné výrobky, ktoré v minulom roku dosiahli obrat 14 miliárd dolárov, vzrástli o 3,2%. J&J má viac konkurenčných výhod, vrátane svojej globálnej prítomnosti a špičkových značiek. Približne 75% predaja spoločnosti v minulom roku pochádza z výrobkov, ktoré mali na globálnom trhu č. 1. To poskytuje stály dopyt aj počas recesií. Spoločnosť J&J minulý rok investovala do výskumu a vývoja viac ako 10 miliárd dolárov, čo spoločnosti pomôže udržať jej vedúce postavenie.

Krátkodobé prostredie je pre spoločnosť Johnson & Johnson (JNJ:NYSE) náročné z dôvodu viacerých súdnych sporov týkajúcich sa jeho mastencového prášku. Johnson & Johnson naďalej čelí viac ako 12 000 ďalším súdnym sporom súvisiacim s výrobkami z mastenca. Nepovažuje sa to však za dlhodobú hrozbu. Očakáva sa ročný výnos 8,1% ročne, ktorý bude pozostávať zo 6% ročného rastu zisku na akciu, 2,8% dividendového výnosu a malého cca 0,7% ročného zníženia z klesajúceho násobku P/E.

Lowe’s Companies (LOW)

5-ročné očakávané výnosy: 8,2%

Lowe’s (LOW:NYSE) je druhým najväčším maloobchodným retailerom v USA (po Home Depot). Spoločnosť Lowe’s prevádzkuje v USA a Kanade viac ako 2 000 obchodov pre domácich kutilov a železiarstiev. Spoločnosť Lowe oznámila výsledky za tretí štvrťrok – zaznamenala čistý zisk 1,0 miliardy dolárov v porovnaní so 629 miliónmi dolárov za rovnaké obdobie pred rokom. Upravený zisk na akciu sa medziročne zvýšil o 36%, z 1,04 dolárov na 1,41 dolárov. Spoločnosť vygenerovala tržby vo výške 17,4 miliárd dolárov, čo je oproti minulému roku pokles o 0,2%. Konsolidovaný porovnateľný predaj vzrástol o 2,2%, zatiaľ čo porovnateľný predaj konkrétne v USA sa zvýšil o 3,0%.

ročný graf LOWEˇS CORPORATION, zdroj: GOOGLE

Spoločnosť Lowe’s (LOW:NYSE) minula 53 miliónov dolárov na vykonanie strategického preskúmania svojich kanadských operácií, čo viedlo k ohláseniu zatvorenia 34 nedostatočne výkonných obchodov v Kanade. Rast výnosov spoločnosti Lowe je čiastočne podporený rastom predaja, ale aj agresívnym spätným nákupom akcií. Spoločnosť Lowe odkúpila akcie v hodnote 835 miliónov dolárov a vyplatila dividendy vo výške 428 miliónov dolárov. Nesplatené kmeňové akcie klesli oproti predchádzajúcemu roku o 4,6%. Vďaka zlepšenému vykonávaniu a vysokému zisku na jednu akciu vedenie vylepšilo celoročné odhady. 

Úpravy EPS na rok 2019 sa očakává na 5,63 až 5,70 dolárov, čo predstavuje nárast z 5,45 na 5,65 dolárov. Očakáva sa, že príjmy a porovnateľný rast tržieb sa nezmenia oproti predchádzajúcemu výhľadu (2% a 3%). Rast zisku na akciu je poháňaný porovnateľným rastom predaja v obchode, zvyšujúcimi sa maržami a spätným odkúpením akcií, ktoré významne znížili počet akcií. Významné spätné odkúpenia znamenajú, že čistý zisk spoločnosti je rozdelený na nižší počet akcií, čo urýchľuje rast čistého príjmu na akciu. Očakáva sa približne 8,2%-ný ročný rast EPS v nasledujúcich piatich rokoch. V súčasnosti má spoločnosť Lowe’s dividendový výnos 1,9%. Okrem rastu EPS to pravdepodobne vykompenzuje negatívny výnos – 1,9% z nižšieho násobku ocenenia, pretože akcie Lowe sa považujú za mierne nadhodnotené. Napriek tomu sa očakáva, že investícia v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnu slušnú ročnú návratnosť 8,2%.

Zdroj: finance.yahoo

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár