Dividendový aristokrat: Aflac

Akcie Americké akcie Dividendy Financie

Spoločnosť Aflac (AFL:NYSE) vznikla v roku 1955, kedy bratia – John, Paul a Bill Amos – prišli s myšlienkou predávať poistné produkty, ktoré by vyplatili hotovosť, ak by poistník ochorel alebo sa zranil.

V polovici dvadsiateho storočia dochádzalo k častým úrazom na pracovisku a neexistoval žiadny poistný produkt, ktorý by toto riziko pokryl. Dnes spoločnosť ponúka širokú škálu produktov, z ktorých niektoré zahŕňajú úraz, krátkodobú neschopnosť, závažné choroby, liečenie v nemocnici, zuby, zrak a život.

Špecializuje sa na doplnkové poistenie, ktoré platia poistencom v prípade, že sú chorí alebo zranení a nemôžu pracovať.

Spoločnosť je rozdelená na dva segmenty:

  • Aflac Japonsko (70% z poistného)
  • Aflac USA (30% z poistného)

Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu vo výške 26 miliárd dolárov, zvyšuje dividendu 38 rokov po sebe a v roku 2019 vygenerovala zisk 3,3 miliardy dolárov.

Investori môžu byť prekvapení tým, že väčšina príjmov z poistného pochádza z Japonska. Z tohto dôvodu sú investori vystavení menovému riziku. Výnos spoločnosti sa bude pohybovať na základe výmenných kurzov medzi japonským jenom a americkým dolárom. Keď jen posilní proti doláru, pomôže to spoločnosti, pretože každý získaný jen je cennejší, keď sa reportuje v amerických dolároch.

Vedenie spoločnosti 29. apríla 2020 zverejnilo výsledky za prvý kvartál 2020. Za štvrťrok vedenie vykázalo tržby 5,16 miliardy dolárov, čo je pokles o 8,8% v porovnaní s prvým kvartálom 2019. Čistý zisk predstavoval 566 miliónov dolárov (0,78 dolárov na akciu) v porovnaní s 928 miliónmi dolárov (1,23 dolárov na akciu) v predchádzajúcom štvrťroku. Tento štvrťrok však zahŕňal značné investičné straty, zatiaľ čo minuloročný štvrťrok zahŕňal investičné zisky. Na upravenom základe zisk na akciu predstavoval 1,21 dolárov oproti 1,12 dolárov.

Predtým vedenie spoločnosti poskytlo výhľad na rok 2020 kde očakávalo, že vygeneruje zisk na akciu 4,32 až 4,52 dolárov. Avšak, tento odhad bol zrušený z dôvodu pandémie COVID-19. Vedenie spoločnosti stále odkupuje akcie, hoci menej. Vedenie navyše ohlásilo štvrťročnú dividendu vo výške 0,28 dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7%.

Perspektívy rastu

Od roku 2007 do roku 2019 bola spoločnosť Aflac schopná rastu zisku na akciu priemernou sadzbou 8,7% ročne, aj keď súčasťou tohto zlepšenia je daňová reforma. Tiež majte na pamäti, že od roku 2011 do roku 2017 bol jen všeobecne slabší voči doláru.

Aflac má dva zdroje príjmov – príjem z poistného a príjem z investícií. Čo sa týka poistenia, spoločnosť pôsobí na dvoch rozvinutých trhoch, kde sa nepredpokladá nadmerný rast. Pri investíciách, kde je drvivá väčšina portfólia v dlhopisoch, existuje možnosť zlepšenia príjmov, ak sadzby v budúcnosti porastú.

päťročný graf Aflac, zdroj: GOOGLE

Dôležitým faktorom rastu bol aj program spätného odkupovania akcií. Všetky tieto položky – rast poistného, ​​vyššie sadzby a odkúpenie – však v súčasnosti čelia pandémii. Vedenie spoločnosti uviedlo, že na konci marca zaznamenalo zrýchlený pokles tržieb. Očakáva sa teda skromná mieru rastu 4% ročne.

Konkurenčné výhody, bezpečnosť a kvalita

Počas poslednej krízy spoločnosť od roku 2007 až 2010 generovala zisk na akciu vo výške 1,64 dolárov, 1,31 dolárov, 1,96 dolárov a 2,57 dolárov. Okrem toho sa dividenda celú dobu zvyšovala. Tento výkon potešil, pokračujúca finančná stabilita a konzervatívny prístup vedenia slúži ako doplnková konkurenčná výhoda. Medzinárodné pôsobenie spoločnosti v Japonsku je silné, čo uberá na spoľahlivosti, najmä z dôvodu kolísania meny. Aj cez tento výkon v kríze, najmä v porovnaní s inými finančnými inštitúciami, klesla cena akcií z 34 dolárov na menej ako 6 dolárov za akciu – aj keď základná zárobková schopnosť bola v poriadku a výplata dividendy sa nikdy neprerušila.

Upozornenie: v dlhodobom horizonte prevážia obchodné výsledky, ale v krátkodobom horizonte sa môže stať čokoľvek, takže je dôležité byť zodpovedajúcim spôsobom pripravený

Ocenenie

Počas posledného desaťročia sa akcie spoločnosti Aflac obchodovali s priemerným pomerom P / E približne 10. Je to viac či menej spravodlivé ocenenie, pokiaľ ide o bezpečnosť, pretože mnoho poisťovní sa obchoduje za porovnateľný násobok. Tento nižší priemerný násobok umožňuje, aby bol robustný program spätného odkupovania akcií efektívnejší. Je oveľa lepšie, ak spoločnosť vykupuje akcie pri desaťnásobku zisku než pri 15 alebo 20 – násobku. Akcie sa obchodujú za 9 -násobok odhadu zisku, to značí mierne podhodnotenie. Spoločnosť Aflac je dividendový aristokrat s dlhou históriou zvyšovanie dividend. Navyše spoločnosť vypláca menej ako tretinu zisku vo forme dividendy, existuje teda dostatočný priestor pre ďalšie zvyšovanie dividend.

Záver

Odhad očakávaného zisku bol síce znížený, cena akcií však klesla v oveľa väčšej miere. Aflac je druh istoty, ktorá vyzerá na prvý pohľad celkom zaujímavo, vzhľadom k stabilnému obchodnému modelu, rekordnému rastu dividend a aktuálnemu oceneniu. Celkový potenciál návratnosti by mohol byť 9,2% ročne, pretože 4%-né tempo rastu a 3,2% počiatočného dividendového výnosu by mohli byť podporené miernym rastom ocenenia.

Zdroj: investicnigramotnost 

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár